Pożyczka Płynnościowa dla MŚP woj. świętokrzyskie

i

Zakończona

dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z dokapitalizowaniem funduszu dodatkowymi środkami finansowymi w kwocie 7 000 000,00 zł, w dniu 07 marca 2022 r. godz. 8:00 ponownie rusza nabór wniosków w ramach  projektu „Pożyczka Płynnościowa dla MŚP woj. Świętokrzyskie”

Wnioski należy składać zgodnie z procedurą opisaną w REGULAMINIE NABORU WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH do Instrumentu Finansowego – Pożyczka Płynnościowa

Informujemy, że w dniu 22 lutego 2022 r. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w związku z dokapitalizowaniem Funduszu Pożyczkowego dodatkowymi środkami finansowymi w kwocie 7 000 000,00 zł, podpisało Aneks do Umowy Konsorcjum, w ramach Umowy Operacyjnej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa.

Na podstawie zawartej umowy z Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa, udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Wkrótce na naszej stronie internetowej ukaże się zaktualizowany wniosek pożyczkowy wraz z dokumentacją oraz termin naboru wniosków.

KSWP informuje, że pożyczka z programu Tarczy Antykryzysowej Pożyczka Płynnościowa POIR, jest udzielana bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Informuje też, że poza niżej wymienionymi w programie, uznanymi partnerami – Instytucjami Otoczenia Biznesu, nie współpracuje i nie ma powiązań z firmami bądź osobami pośredniczącymi, które oferują MŚP pomoc przy ubieganiu się o wsparcie, żądając od nich wysokich opłat.

W dniu 29 czerwca 2020 r. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Konsorcjum Umowę Operacyjną – Instrumentem Finansowym Pożyczka Płynnościowa.

Na podstawie zawartej umowy, z Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa, udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

2) zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,

3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

4) zakup towarów handlowych, półproduktów itp.,

5) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień 01.02.2020 r.

 Podstawowe parametry Jednostkowych Pożyczek 

  1. Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi do 3 000 000,00 zł.
  2. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki.
  3. Maksymalna karencja w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych Jednostkowej Pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.
  4. Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

 

KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KOŃSKIE: ul. Stanisława Staszica 2A, tel. 41 375 14 55

KIELCE: Al. IX Wieków Kielc 8/21, piętro III , tel. 41 343 17 80

Załączniki: