i

Zakończony

Krótka charakterystyka projektu

”Czas na biznes” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oferującym wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej pomocy (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa wraz ze wsparciem pomostowym przez 6 miesięcy oraz szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze Województwa Świętokrzyskiego poprzez wsparcie szkoleniowe, finansowe i pomostowe od 15 lutego 2022 r.  do 31 lipca 2023 r.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany do 80 osób w tym 44 kobiet i 36 mężczyzn do 30 roku życia które zamieszkują lub uczą się na obszarze Województwa Świętokrzyskiego są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w szczególności osoby z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osoby z kategorii NEET
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby odchodzące z rolnictwa
  • imigranci
  • reemigranci

Minimum 20 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów).

Dostępne formy wsparcia

1.       BADANIE PREDYSPOZYCJI – Czas trwania: 1h/os.

2.       WSPARCIE SZKOLENIOWE – Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

3.       SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM –  Czas trwania: 2h/os.

4.       WSPARCIE FINANSOWE

a)   Finansowe wsparcie na otworzenie działalności – dotacja w wysokości  23 050,00 zł

b)  Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane comiesięcznie przez 6 miesięcy w wysokości 1900 zł/m-ce

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie

KSWP Kielce

KSWP Starachowice

Tel. 41 260 46 43

Tel. 41 345 39 08

Tel. 41 275 35 45

 

Dodatkowy nabór nr II/2022 rozpocznie się 13.04.2022 r. i potrwa do 05.05.2022 r.

 Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od dnia 13.04.022 r od godz. 8.00

W przypadku wpłynięcia liczby formularzy rekrutacyjnych dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

 

Planowane efekty:

 

– 80 osób (44 kobiety, 36 mężczyzn) poniżej 30 roku życia uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

 

– 72 osoby (40 kobiet, 32 mężczyzn) uzyska zatrudnienie, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu

 

Wartość projektu: 2 9848 853,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:  2 925 430,00 zł

Przyznawanie środków finansowych: