Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości

i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i możliwości kształcenia zawodowego w szkołach: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie, Zespół Szkół w Staszowie oraz Zespół Szkół w Połańcu, w okresie od 01.08.2018-30.09.2019, ukierunkowanego na poprawę zdolności do przyszłego zatrudnienia 100 uczniów (20K+80M) poprzez realizację kursów/warsztatów kończących się uzyskaniem kompetencji, staży zawodowych we współpracy z pracodawcami oraz doposażenie szkół profesjonalnym sprzętem i materiałami dydaktycznymi tj.: pracowni wykorzystywanych przy kształceniu na kierunkach technik logistyk i technik informatyk i 2 pracowni systemów energetyki odnawialnej

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 100 uczniów szkół/placówek kształcenia zawodowego (20K+80M) w wieku 16-19 lat (w przypadku os. niepełnoletnich osoby, których opiekunowie wyrażą pisemną zgodę na udział w projekcie) z wykształceniem gimnazjalnym uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego tj.: w ZSP w Stąporkowie – 20 os. (8K i 12M); ZS w Staszowie – 40 os. (5K i 35M) oraz ZS w Połańcu 40 os. ( 7K i 33M)

Dostępne formy wsparcia

I. DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W NOWOCZESNY SPRZĘT

II. ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW, W TYM:

1. ZAJĘCIA DODATKOWE:

– z matematyki – 20 godzin x 10 grup x 10 osób.;

– z języka angielskiego – 20 godzin x 10 grup x 10 osób;

2. SZKOLENIA:

1. „Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów” – 10 os x 1 gr x 20 godz. (ZSP w Stąporkowie) 

3. „Grafika komputerowa i projektowanie witryn www” – 10 os tj. 1 gr x 20 godz. (ZSP w Stąporkowie)

3. „Montaż, konserwacja i podłączania instalacji fotowoltaicznych” 40 os (4 gr. po10 os. x 25 godz.)

4. „Monter pomp cieplnych” 40 os (4 gr. po10 os. x 25 godz.)

III. Staże – miesięczne staże zawodowe dla każdego uczestnika projektu.

W ramach projektu zapewniamy:

– bezpłatne materiały szkoleniowe,
– poczęstunek na zajęciach,
– stypendium stażowe,
– zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji szkolenia/zajęć/stażu.

Wartość projektu: 804 025,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 683 421,25 zł

Planowane efekty projektu:

– Doposażenie 3 szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego;

– Udzielenie wsparcia szkoleniowego (udział w kursach, warsztatach, zajęciach zwiększających szanse na rynku pracy) 100 uczniom (20 kobiet i 80 mężczyzn);

– Udzielenie wsparcia stażowego 100 uczniom (20 kobiet i 80 mężczyzn).

Szczegółowych informacji udzielają:

Małgorzata Ciaś – (41) 260-46-42 lub (41) 375-14-55

Ilona Ostafijczyk – (41) 375-14-55