Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego

i

Zakończony

Krótka charakterystyka projektu

W ramach projektu zapewniamy

  1. Podróż z miejscowości Szydłowiec do miejsca odbywania praktyk w Portugalii i z powrotem.
  2. Zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie podczas pobytu na praktykach.
  3. Kieszonkowe dla każdego z uczestników wypłacone przed wyjazdem na praktykę zagraniczną.
  4. Każdy uczestnik otrzyma:

a)  akredytowany certyfikat mobilności Europass Mobility (w języku polskim i angielskim) po zakończeniu mobilności

b)  certyfikat ukończenia praktyk zagranicznych

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

Piotr Binkiewicz

ul. Stanisława Staszica 2A
26-200 Końskie 

tel.: 41 260 46 64, tel. kom. 502 924 353
e-mail.:
p_binkiewicz@kswp.org.pl

Cel projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 62 uczniów przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, a także ich rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Portugalii. Projekt ma na celu działania w kierunku ograniczania bezrobocia, bowiem Pracodawcy są zainteresowani młodymi pracownikami z doświadczeniem uzyskanym podczas praktyki zagranicznej.  

Miejsce realizacji

Miasto Szydłowiec oraz Lizbona w Portugalii. 

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 62 osób, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć uczestnictwa w projekcie i są uczniami / uczennicami:

– Technikum w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu kształcącymi się w zawodzie Technik Informatyk lub Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych,

– Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZS im. KOP kształcącymi się w zawodzie stolarz,

– Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia, prowadzonej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu, kształcącym się w zawodzie stolarz.

Uprawnieni do wyjazdu są także absolwenci ww. kierunków, którzy zrealizują swój staż w ciągu jednego roku od ukończenia szkoły. 

Dostępne formy wsparcia

  1. Dwutygodniowe praktyki w centrum szkoleniowym (informatycy) oraz u pracodawców (branża gastronomiczna i stolarze) w Lizbonie w Portugalii.

    Grupa I (36 uczestników/uczestniczek) wyjedzie w lipcu 2021 r., grupa II (26 uczestników/uczestniczek) wyjedzie w lipcu 2022 r.

  2. Przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe uczestników/uczestniczek do wyjazdu do Portugalii.