Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy

i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Cel projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 58 uczniów/uczennic przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, a także ich rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Portugalii, co zwiększy ich mobilność zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy. Projekt ma na celu działania w kierunku ograniczania bezrobocia, bowiem Pracodawcy są zainteresowani młodymi pracownikami z doświadczeniem uzyskanym podczas praktyki zagranicznej.  

Miejsce realizacji

Miasto Szydłowiec oraz Lizbona w Portugalii. 

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 58 osób, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć uczestnictwa w projekcie i są uczniami/uczennicami Technikum w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu kształcącymi się w zawodzie Technik Informatyk i Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz uczniami/uczennicami Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZS im. KOP kształcącymi się w zawodzie stolarz, a także uczniami/uczennicami uczęszczających do Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia, prowadzonej przez CKZiU w Szydłowcu, kształcącym się w zawodzie stolarz. Uprawnieni do wyjazdu są także absolwenci ww. kierunków, którzy zrealizują swój staż w ciągu jednego roku od ukończenia szkoły. 

Dostępne formy wsparcia

  1. Praktyki w  centrum szkoleniowym (informatycy) oraz u pracodawców (branża gastronomiczna i stolarze) w Lizbonie w Portugalii. Grupa I (34 uczestników/uczestniczek) wyjedzie w lipcu 2019 r., grupa II (24 uczestników/uczestniczek) wyjedzie w marcu – kwietniu 2020 r. Okres praktyk w przypadku techników informatyków i techników żywienia i usług gastronomicznych wynosi  4 tygodnie, a w przypadku stolarzy 2 tygodnie.
  2. Zapewnienie podróży z miejsca zamieszkania uczestnika/uczestniczki do miejsca odbywania praktyk w Portugalii i z powrotem.
  3. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia podczas pobytu na praktykach.
  4. Przygotowanie pedagogiczne i kulturowe uczestników/uczestniczek do wyjazdu do Portugalii.
  5. Każdy uczestnik otrzyma:

a) akredytowany certyfikat mobilności Europass Mobility (w języku polskim i angielskim) po zakończeniu mobilności

b) certyfikat potwierdzający nabyte przez uczestnika kompetencje podczas zagranicznych wyjazdów.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

Piotr Binkiewicz

ul. S. Staszica 3H
26-500 Szydłowiec 
tel./fax.: 48 617 13 49
e-mail.: p_binkiewicz@kswp.org.pl