2024-02-01 - 2025-06-30

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Młodzi w akcji” skierowany jest do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim, ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych oraz wdrażanie skutecznego doradztwa zawodowego, wolnego od stereotypów  płciowych w wyborze ścieżek edukacyjnych i zawodowych, a także wspierające przełamywanie tych stereotypów wśród uczniów liceów ogólnokształcących.

Okres realizacji

01.02.2024 r. – 30.06.2025 r.

Obszar realizacji

Województwo świętokrzyskie

Powiat konecki Stąporków

Powiat konecki Staszów

Biuro projektu:  Końskie

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu są łącznie: uczniowie – 183 osoby (135 kobiet + 48 mężczyzn) w wieku 15-19 lat oraz nauczyciele – 36 osób (23 kobiety + 13 mężczyzn), w tym 40 uczniów (36 kobiet i 4 mężczyzn) i 16 nauczycieli (12 kobiet + 4 mężczyzn) Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie oraz 143 uczniów (99 kobiet i 44 mężczyzn) i 20 nauczycieli (11 kobiet + 9 mężczyzn) Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Dostępne formy wsparcia

I. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

 1. Obóz językowy (4 gr./ 10 os. po 8 dni)
 2. Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych – zajęcia dodatkowe z matematyki (4 gr./ 10 os. po 20 godz.)
 3. Warsztaty doradztwa zawodowego (2 gr. /20 os. po 16 godz.)
 4. Warsztaty psychologiczno – pedagogiczne (4 moduły)
 • Poznaj siebie (4 godz.)
 • Jak się uczyć, żeby się nauczyć? (4 godz.)
 • Ja kontra stres (4 godz.)
 • Człowiek w świecie kultury (4 godz.)
 1. Szkolenie „Sztuczna inteligencja – podstawy” ( 2 gr./10 os. po 32 godz.)

Na potrzeby realizacji szkolenia zostanie zakupiony sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni komputerowej tj. 20 zestawów komputerowych (1 zestaw = komputer z oprogramowaniem, monitor, akcesoria) oraz drukarka sieciowa.

 1. Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli
 • Warsztaty Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom ze specjalnymi potrzebami (8 godz.)
 • Szkolenie Sztuczna inteligencja (8 godz.)
 1. Rajd ekologiczny

II. Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

 1. Obóz językowy (4 gr./ 12-13 os. po 8 dni)
 2. Warsztaty doradztwa zawodowego (8 gr. /17-18 os. po 8 godz.)
 3. Szkolenia specjalistyczne
 • Kurs CLS – ratownik pola walki (20 os./30 godz.)
 • Kurs TCCC (25os./18 godz.)
 • Kurs SEREA (25 os./18 godz.)
 • Kurs KPP – kwalifikowana pierwsza pomoc (20 os. /66 godz.)
 • Kurs młodszego ratownika WOPR (20 os. /66 godz.)

Na potrzeby realizacji szkoleń specjalistycznych zostanie zakupiony sprzęt AEG/ASG, sprzęt wspinaczkowy, sprzęt ratowniczy – zestawy ratownicze, fantomy, nosze itp.

 1. Warsztaty psychologiczno – pedagogiczne (4 moduły)
 • Poznaj siebie (4 godz.)
 • Jak się uczyć, żeby się nauczyć? (4 godz.)
 • Ja kontra stres (4 godz.)
 • Człowiek w świecie kultury (4 godz.)
 1. Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli
 • Szkolenie: trening interpersonalny współczesnego nauczyciela, asertywności i empatii w pracy oraz zarządzania emocjami i stresem a także metodami przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i rutynie. ( 20 os. /8 godz.)
 • Warsztat praca z uczniami o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz współpraca nauczycieli z rodzicami w tym radzenia sobie w trudnych sytuacjach (20 os. /8 godz.)
 1. Rajd ekologiczny

W ramach projektu zapewniamy materiały szkoleniowe.

Wartość projektu: 720 918,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 648 826,75 zł

Projekt „Młodzi w akcji” realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Szczegółowych informacji udzielają:

Ewa Dziedzic

Tel. 41 343 17 80, kom. 539 865 561

e-mail.: e_dziedzic@kswp.org.pl

Żaneta Banasik

Tel. 41 260 46 44, kom. 539 865 550

e-mail.: z_banasik@kswp.org.pl