Moje kompetencje moja przyszłość

i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Moje kompetencje moja przyszłość” skierowany jest do uczniów szkół kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i możliwości kształcenia zawodowego w okresie od 01.11.2019 – 30.09.2020 ukierunkowanego na poprawę zdolności do przyszłego zatrudnienia uczniów poprzez realizację kursów/warsztatów kończących się uzyskaniem kompetencji, staży zawodowych we współpracy z pracodawcami oraz poprzez doposażenie szkół profesjonalnym sprzętem tj.: pracowni wykorzystywanych przy kształceniu na kierunkach technik logistyk i technik handlowiec oraz 2 pracowni na kierunku technik informatyk.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Biuro projektu:  Końskie

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu są uczniowie szkół kształcenia zawodowego – 100 osób (40 kobiet + 60 mężczyzn) w wieku 15-19 lat z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego tj.: w ZSP  w Stąporkowie – 80 os. (37K i 43M) oraz  ZSP nr 3 w Końskich – 20 os. (3K i 17M)

Dostępne formy wsparcia

I. DOPOSAŻENIE SZKÓŁ

II. ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI UCZNIÓW, W TYM:

1. ZAJĘCIA DODATKOWE:

– z matematyki – 20 godzin x 10 grup x 10 osób

– z języka angielskiego – 20 godzin x 10 grup x 10 osób

2. SZKOLENIA:

1. „Obsługa programu Subiekt GT 50 os. tj. 5 gr x 10 os. x 20 godz. (ZSP w Stąporkowie) 

2.Grafika komputerowa i projektowanie witryn www” – 15 os tj. 1 gr x 15 os. x 20 godz. (ZSP w Stąporkowie)

3. „AutoCad” – 15 os tj. 1 gr. x 15 os. x 20 godz. (ZSP w Stąporkowie) 

4. „Grafika 3D i wydruk 3D– 20 os. tj. 2 gr. x 10 os. x 20 godz. (ZSP nr 3 w Końskich)

III. Staże – 160 godzin stażu zawodowego dla każdego uczestnika projektu

 

W ramach projektu zapewniamy:

– stypendium stażowe
– zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji szkolenia/zajęć/stażu
– materiały szkoleniowe
– poczęstunek na zajęciach

Wartość projektu: 694 092,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 589 978,63 zł

Projekt „Moje kompetencje moja przyszłość” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane efekty projektu:

– doposażenie 2 szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego

– udzielenie wsparcia szkoleniowego (udział w kursach, zajęciach zwiększających szanse na rynku pracy) 100 uczniom    (40 kobiet i 60 mężczyzn)

– udzielenie wsparcia stażowego 100 uczniom (40 kobiet i 60 mężczyzn)

Szczegółowych informacji udzielają:

Małgorzata Ciaś – (41) 260 46 42

Daria Milewicz – (41) 260 46 60