Z FINANSAMI I EKONOMIĄ NA „TY”

i

Zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Z finansami i ekonomią na Ty” skierowany jest do uczniów ze szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych z terenu miasta Kielce.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji wśród 100 uczniów ze szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych z terenu miasta Kielce w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej w okresie od 01.10.2022 r. do 31.03.2023 r.

Miejsce realizacji

Kielce

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu są uczniowie ze szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych z terenu miasta Kielce.

Dostępne formy wsparcia

Oferujemy szkolenia/warsztaty z zakresu:

I. Szkolenie/warsztaty z zakresu planowania, zarządzania i inwestowania finansów oraz skutków podejmowanych decyzji finansowych.

w programie:

  • podstawowe pojęcia ekonomiczno-finansowe (np. inflacja, stabilność systemu finansowego, instytucje i usługi finansowe – kredyty, pożyczki, akcje, obligacje);
  • zarządzanie finansami osobistymi w gospodarstwie domowym, w tym zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu się;
  • finanse w świecie cyfrowych technologii np. sharing economy.

II. Szkolenie/warsztaty z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

w programie:

  • prawne aspekty prowadzenia działalności; podstawowe obowiązki przedsiębiorców wobec ZUS i US;
  • reklama i inne działania promocyjne – pozyskiwanie i obsługa klienta, negocjacje biznesowe;
  • źródła pozyskania finansowania na rozpoczęcie własnej działalności;
  • sporządzanie biznesplanu i jego realizacja;
  • samozatrudnienie jako sposób na godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

Każde szkolenie odbędzie się w wymiarze 8h dydaktycznych/grupę. Ze szkoleń skorzysta łącznie 100 uczniów ze szkół średnich z terenu Kielc tj. 10 grup 10-osobowych.

W ramach projektu zapewniamy:

– materiały szkoleniowe

– poczęstunek

– zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Wartość projektu: 24 500,00 zł

Projekt „Z finansami i ekonomią na Ty” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i dofinansowany jest przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” – I Edycja.

Rekrutacja do projektu potrwa do 28.02.2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Biuro projektu KSWP Kielce, Al. IX Wieków Kielc 6/24, III piętro

Urszula Marciniak u_marciniak@kswp.org.pl, tel. (41) 345 39 08 lub 539-865-562

 

Formularz zgłoszeniowy – wstępne zgłoszenie