Zagraniczne praktyki szansą na rozwój

i

Zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Zagraniczne praktyki szansą na rozwój” skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Cel projektu

Główne cele projektu to:

– Stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 30 uczniów Zespołu Szkół im. KOP i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu przez zdobycie praktycznego doświadczenia za granicą oraz ich rozwój osobisty i doskonalenie językowe

– Wzrost potencjału międzynarodowego KSWP oraz rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz realizacji projektów mobilności z sektora kształcenia i szkolenia zawodowego

Miejsce realizacji

Szydłowiec oraz Lizbona w Portugalii. 

Biuro projektu: Końskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 30 osób, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć uczestnictwa w projekcie i są uczniami/uczennicami Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu kształcącymi się w Technikum w zawodzie Technik Informatyk i Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, oraz w Publicznej Branżowej Szkole I Stopnia kształcący w zawodzie Fryzjer, Elektromechanik oraz Stolarz, a także uczniowie uczęszczający do Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia, prowadzonej przez CKZiU w Szydłowcu, kształcący się w zawodzie stolarz. Uprawnieni do wyjazdu są także absolwenci ww. kierunków, którzy zrealizują swój staż w ciągu jednego roku od ukończenia szkoły. 

Dostępne formy wsparcia

  1. Dwutygodniowe praktyki w centrum szkoleniowym (informatycy, elektromechanicy) oraz u pracodawców (branża gastronomiczna, fryzjerska i stolarze) w Lizbonie w Portugalii. Grupa (30 uczestników/uczestniczek) wyjedzie na przełomie czerwca i lipca 2023 r.
  2. Zapewnienie podróży z miejsca zamieszkania uczestnika/uczestniczki do miejsca odbywania praktyk w Portugalii i z powrotem.
  3. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia podczas pobytu na praktykach.
  4. Przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe uczestników/uczestniczek do wyjazdu do Portugalii.
  5. Każdy uczestnik otrzyma:

a) akredytowany certyfikat mobilności Europass Mobility (w języku polskim i angielskim) po zakończeniu mobilności

b) certyfikat ukończenia praktyk zagranicznych wyjazdów.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:

Piotr Binkiewicz

tel.: 41 260 46 64

tel. kom. 502 924 353
e-mail.: p_binkiewicz@kswp.org.pl

Daria Milewicz

tel.: 41 260 46 60

e-mail.: d_milewicz@kswp.org.pl