i

Zakończony

Wprowadzenie zmian w procesie świadczenia usług szkoleniowo – doradczych w formie zdalnej poprzez zakup platformy e-learningowej

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Wprowadzenie zmian w procesie świadczenia usług szkoleniowo – doradczych w formie zdalnej poprzez zakup platformy e-learningowej.” realizowany ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej.

Cel projektu

Projekt polega na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Klienci korzystający z usług Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości

Dostępne formy wsparcia

W ramach projektu zrealizowane będą:

  1. Zakupy oprogramowania w postaci platformy e-learningowej, która zostanie wykorzystana do kształcenia w formie zdalnej.
  2. Zakupy środków trwałych niezbędnych do wdrożenia innowacji procesowej w zakresie znacząco ulepszonego procesu świadczenia usług z zakresu organizacji szkoleń i doradztwa w formie zdalnej.
  3. Szkolenie dotyczące obsługi zakupionej platformy e-learningowej. adresowane do pracowników KSWP.

Wartość projektu: 83 300,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 70 805,00 zł 

Kontakt:

Piotr Binkiewicz

tel.: 41 260 46 64

tel. kom. 502 924 353

e-mail.: p_binkiewicz@kswp.org.pl