Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Aktywność to Twoja szansa

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Aktywność to Twoja szansa” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa aktywności zawodowej 108 osób, w wieku od 15 do 29 roku życia (65 kobiet i 43 mężczyzn) zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET w tym, wyłącznie osób biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w UP poprzez udział w/w osób w indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej (tj. w poradnictwie indywidualnym i grupowym, szkoleniu oraz stażu).

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne (65 kobiet i 43 mężczyzn), które na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyły 29 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET, wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym osoby długotrwale bezrobotne.

Dostępne formy wsparcia

I. PORADNICTWO INDYWIDUALNE – IDENTYFIKACJA POTRZEB I IPD

II. PORADNICTWO ZAWODOWE, W TYM:

  1. INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE – 3 godz./osobę
  2. GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE – 21 godz. x 9 grup

III. SZKOLENIA:

  1.  „Magazynier - Operator wózków jezdniowych + uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego” – nabór zamknięty – 75 godz. (60 godz. teorii + 15 godz. praktycznej nauki jazdy) x 3 edycje;
  1. „Kelner z elementami baristy, obsługą kasy fiskalnej + certyfikat ECDL BASE” - nabór zamknięty - 114 godz. (40 godz. teorii + 74 godz. praktyki) x 3 edycje;
  1. „Przedstawiciel handlowy + certyfikat ECDL BACE” – nabór zamknięty) - 100 godz. (50 godz. teorii + 50 godz. praktyki) x 3 edycje.

IV. STAŻE – 6 miesięczne staże zawodowe dla każdego uczestnika projektu.

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy + przekąski oraz obiad na zajęciach grupowych i szkoleniach,
- ubezpieczenie NNW podczas szkoleń,
- stypendium szkoleniowe i stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji poradnictwa/ doradztwa/szkolenia.

Wartość projektu: 1 551 403,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 473 667,29 zł

Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony jest w sposób otwarty ciągły od dnia 26.03.2018 r. do momentu wyłonienia wymaganej liczby Uczestników danego szkolenia.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze projektu w Końskich i Biurach KSWP w Kielcach i Starachowicach, jak również za pomocą poczty tradycyjnej przesłanej do n/w Biur.

Szczegółowych informacji udzielają:

KSWP Końskie; ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

Klarysa Ferens; k_ferens@kswp.org.pl; tel.: 41 260 46 61     

Biuro KSWP w Kielcach, IX Wieków Kielc 6/24-25, piętro III, 25-516 Kielce

Mariola Nowak; m_nowak@kswp.org.pl; tel.: 41 343 17 80    

Biuro KSWP w Starachowicach, ul. Radomska 29, pokój 319 (III piętro),

Aneta Tomczyk; a_tomczyk@kswp.org.pl; tel. 41 275 35 45

 

Aktualizowano dn. 29.09.2018 r.

                                                                       

                                           

                                                         


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na Certyfikat Kompetencji...

24.05.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie dedykowane osobom zainteresowanym uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy lub osób. Na szkoleniu...

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce