Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

ATRAKCYJNY ZAWÓD BLIŻEJ RYNKU PRACY

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” skierowany jest do uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach oraz Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, a także dla nauczycieli kształcenia zawodowego z tych placówek.


Planowane efekty projektu:

- doposażenie 2 szkół w nowoczesne pracownie zawodowe/sale egzaminacyjne oraz w profesjonalny sprzęt i narzędzia do nauki zawodu;

- udzielenie wsparcia szkoleniowego (udział w kursach, zajęciach zwiększających szanse na rynku pracy) 100 uczniom (22 kobietom i 78 mężczyznom);

- udzielenie wsparcia stażowego 100 uczniom (22 kobietom i 78 mężczyznom)

- udzielenie wsparcia szkoleniowego 11 nauczycielom (4 kobietom i 7 mężczyznom).

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Urszula Marciniak u_marciniak@kswp.org.pl, tel. (41) 345 39 08
Agnieszka Zagnińska a_zagninska@kswp.org.pl, tel. (41) 345 39 08

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 2 szkołach zawodowych: Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach oraz Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2022 r. ukierunkowanego na zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych poprzez organizację kursów zawodowych rozszerzających umiejętności i kwalifikacje uczniów, staży zawodowych, wyjazdów studyjnych, szkolenia doskonalące oraz uzupełniające wykształcenie i wiedzę nauczycieli zawodu oraz poprzez doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pracownie zawodowe, sale egzaminacyjne oraz w profesjonalny sprzęt i narzędzia do nauki zawodu.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Obszar ZIT KOF tj. obejmujący miasto Kielce, gminy: Miedziana Góra, Piekoszów, Zagnańsk, Strawczyn, Morawica, Chęciny, Daleszyce, Chmielnik.

Biuro projektu: Kielce

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu są uczniowie szkół kształcenia zawodowego – 100 osób (22 kobiet i 78 mężczyzn) w wieku 15-19 lat z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym uczących się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach tj. 40 uczniów (21 kobiet i 19 mężczyzn) i Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach tj. 60 uczniów (1 kobieta i 59 mężczyzn) oraz nauczyciele kształcenia zawodowego pracujący w ww. placówkach – 11 osób (4 kobiety i 7 mężczyzn).

Dostępne formy wsparcia

I. Doposażenie szkół:

  • Zespół Szkół Elektrycznych: doposażenie pracowni maszyn i urządzeń elektrycznych, utworzenie 6 stanowisk do prowadzenia zajęć oraz przeprowadzania egzaminów, założenie platformy e-learningowej Moodle;
  • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1: doposażenie pracowni do pielęgnacji terenów zieleni oraz pracowni robót ogólnobudowlanych.

 II. Zwiększenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, w tym:

1.Udział w wybranym szkoleniu z zakresu:

a) AutoCad I stopnia – 20 godz.

b) Instalator systemów fotowoltaicznych – 40 godz.

c)  Operator podestów ruchomych z uprawnieniami UDT – 30 godz.

2. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego – 30 godz.

3. Jednodniowa wizyta studyjna w Krakowie i Oleśnicy.

 III.  Zwiększenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, w tym:

1. Udział w wybranym szkoleniu z zakresu:

a) Kurs florystyczny z elementami wikliniarstwa – 66 godz.

b) AutoCad I stopnia – 20 godz.

c)  Kurs rysunku dla architektów – podstawowy – 30 godz.

d)  Obsługa agregatów tynkarskich - 52 godz.

e)   Prawo jazdy kat. B

2. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego – 30 godz.

3. Jednodniowa wizyta studyjna w Oleśnicy oraz w Warszawie.

IV.  Doskonalenie umiejętności nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach

Udział w szkoleniach z zakresu:

a) Kurs florystyczny z elementami wikliniarstwa – 66 godz.

b) Obsługa agregatów tynkarskich - 52 godz.

c)  Monter suchej zabudowy – 40 godz.

 

V. Staże

160 godzin stażu zawodowego dla każdego ucznia

 

W ramach projektu zapewniamy:

- stypendium stażowe

- zwrot kosztów dojazdu do miejsca stażu

- badania lekarskie, ubezpieczenie

- materiały szkoleniowe

- poczęstunek na zajęciach

 

Wartość projektu: 880 665,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 748 565,76 zł


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022/IOB

30.09.2022

na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP”

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce