Znajdziemy je!

Jeśli szukasz oszczędności w firmie i chcesz:

 • usprawnić proces produkcyjny
 • zminimalizować koszty funkcjonowania firmy
 • wyeliminować zbędne czynności
 • zredukować koszty
 • poprawić organizację pracy
 • poprawić gospodarowanie zasobami

Specjaliści z Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości:

 • przeanalizują obszary działania Twojej firmy
 • poszukają dysfunkcji procesowych
 • zwizualizują problem w procesach (przeprowadzą mapowanie)
 • poszukają najlepszego rozwiązania (optymalizacja)

W efekcie realizacji oferowanej usługi:

 • zredukujesz koszty prowadzenia firmy
 • maksymalnie wykorzystasz dostępne zasoby, infrastrukturę i potencjał pracowników
 • skrócisz proces produkcyjny
 • zwiększysz wydajność pracy
 • poprawisz terminowość realizacji zamówień
 • poprawisz konkurencyjność przedsiębiorstwa

Kontakt:

Norbert Górecki: 515 320 514, Mateusz Bernat: 539 865 554, Piotr Binkiewicz: 502 924 353