Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

E-Aktywni – dostęp do technologii cyfrowych

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „e-Aktywni – dostęp do technologii cyfrowych” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wpierania Przedsiębiorczości w okresie od 31.12.2020 r. do 30.03.2022 r.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost kompetencji kadry (pracowników KSWP zaangażowanych w nieformalną edukację dorosłych) w zakresie uczenia się osób dorosłych przy wykorzystaniu nowych technologii, a także włączenie cyfrowe osób dorosłych oraz promowanie bezpieczeństwa w sieci i zagrożeń cyberprzestrzeni. Wymiana doświadczeń dotyczących wykorzystania technologii cyfrowych wśród osób dorosłych w innych państwach Europy oraz zdobycie wiedzy na temat różnorodności społecznej i kulturowej, nastąpią podczas zagranicznych mobilności Uczestników do Szwecji, Danii, Niemiec oraz na Maltę. Projekt przyczyni się również do zwiększenia doświadczeń KSWP we współpracy międzynarodowej i budowania prestiżu firmy na rynku krajowym i ponadnarodowym.

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do pracowników KSWP zaangażowanych w nieformalną edukację dorosłych (w tym trenerzy/konsultanci/wykładowcy), którzy wyrażają chęć podniesienia swych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach realizowanych w organizacjach przyjmujących oraz posługuje się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym.

Dostępne formy wsparcia

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

1. Działania przygotowawcze

a)   konsultacje z języka angielskiego

b)   szkolenie dla uczestników projektu w zakresie przygotowania kulturowego dot. kultury Malty, Danii, Szwecji i  Niemiec

2. Działania w zakresie mobilności tj.

a)  job shadowing

- 2 wyjazdy do organizacji na Maltę 

b) szkolenia

- wyjazd do organizacji w Niemczech

- wyjazd do organizacji w Szwecji

- wyjazd do organizacji w Danii

- wyjazd do organizacji na Maltę

W ramach działania pracownicy KSWP uczestniczyć będą w każdym z państw w szkoleniu (teoria + praktyka) oraz obserwacji realnej pracy (job shadowing, Malta) z zakresu technik aktywizacji stosowanych w różnych krajach, wypracowania dobrych praktyk i przeniesienia ich na grunt Polski.

 

3. Działania następcze: opracowanie, upowszechnianie, wdrożenie wypracowanych w ramach projektu rezultatów.

W ramach projektu uczestnikom dodatkowo zapewnione zostaną m.in.:

a) materiały szkoleniowe

b) ubezpieczenie podczas każdego wyjazdu realizowanego w ramach działań projektu w zakresie mobilności

c)  współfinansowanie kosztów podróży i utrzymania w trakcie szkoleń odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności.

Każdy uczestnik po zakończeniu mobilności otrzyma akredytowany certyfikat mobilności Europass Mobilności (w języku polskim i angielskim), a także zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu języka angielskiego, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu kulturowym oraz certyfikat potwierdzający kompetencje nabyte przez uczestników podczas zagranicznych wyjazdów.

Kontakt

  1. Beata Napierała - Kierownik Projektu                                                        tel.: (41) 375 14 55
  2. Daria Milewicz - Asystentka Kierownika Projektu                                        tel.: (41) 260 46 60
  3. Anna Korzeniowska – Specjalista ds. mobilności                                        tel.: (41) 260 46 41

Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/8.5.4/2021

09.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy poczęstunku podczas zajęć szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce