Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up

Krótka charakterystyka projektu

Projekt realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Działania2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie jakości i wprowadzenie do oferty KSWP nowych usług ukierunkowanychna popularyzowanie innowacji i prac badawczo-rozwojowych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Rezultatem projektu będzie wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie.

Grupa docelowa

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa korzystające z usług Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

Dostępne formy wsparcia

Planowane efekty

Wdrożenie w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości pakietu specjalistycznych usług proinnowacyjnych. Pakiet obejmie usługi:

1) księgowe,

2) szkoleniowe,

3) informacyjne,

4) doradcze, w tym:

a) doradztwo dla nowych firm (start-up),

b) doradztwo proinnowacyjne.

Efektem projektu będzie:

- wzrost dostępności do specjalistycznego pakietu usług: doradczych, szkoleniowych, finansowych dla klientów KSWP – świętokrzyskich przedsiębiorców (szczególnie podmiotów nowopowstałych),

- poprawa jakości obsługi klienta,

- lepsze rozpoznanie potrzeb MŚP oraz dostosowanie do nich oferty usług,

Rezultatem projektu będzie większa liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.

Wartość projektu:   85 389,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   59 009,14 PLN

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Informacja o wyborze oferty

13.08.2020

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku dokonanego rozeznania cenowego z dnia 31.07.2020 r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz biurowego została wybrana oferta firmy:

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce