Zagraniczne praktyki szansą na rozwój – kolejny inspirujący projekt  KSWP  we współpracy z  Zespołem Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

W dniu 24.10.2023 roku w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu odbyło się niezwykłe wydarzenie. To właśnie tego dnia zakończył się projekt „Zagraniczne praktyki szansą
na rozwój”, który miał miejsce od 01.10.2023 roku do 31.10.2023 roku. Realizowany w partnerstwie
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołem Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, a także we współpracy z DNA EUROPE z Lizbony (Portugalia), projekt ten był częścią programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

W uroczystym zakończeniu projektu uczestniczyli: dyrektor Zespołu Szkół im. KOP – Marta Bińkowska, wicedyrektor – Joanna Wiśniewska, dyrektor CKZiU – Sławomir Drabik, opiekunowie stażystów podczas wyjazdu – Anna Kamińska, Łukasz Rejek i Jarosław Ruzik, a także nasza kadra projektu – Dyrektor Działu  Usług Rozwojowych i Innowacji – Iwona Stanik, koordynator – Piotr Binkiewicz oraz asystentka – Daria Milewicz. Nie zabrakło również uczestników projektu, czyli uczniów reprezentujących różne kierunki kształcenia: Technikum Informatycznego, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Usług Fryzjerskich, a także klasy Szkoły Branżowej, stolarzy, fryzjerów, elektromechaników, kucharzy, oraz uczniów z CKZiU kształcących się w zawodzie stolarza.

Projekt „Zagraniczne praktyki szansą na rozwój” umożliwił 30 uczniom odbycie dwutygodniowych praktyk zawodowych w firmach i przedsiębiorstwach w Lizbonie. Praktyki miały miejsce na przełomie lipca i czerwca 2023 roku. Warto podkreślić, że projekt o wartości budżetu 57 408,00 euro pokrywał koszty podróży do Portugalii wraz z transportem lokalnym, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie, a także kieszonkowe dla uczniów. Ponadto, uczestnicy mieli okazję zwiedzić Lizbonę i jej okolice, włączając w to miejsca takie jak Sintra, Cabo da Roca, Boca do Inferno, czy Cascais. To nie tylko ciekawe doświadczenie turystyczne, ale także okazja do zrozumienia kultury, historii i obyczajów Portugalii.

Dla uczniów była to nie tylko szansa do rozwoju zawodowego, ale również osobistego. Dzięki odbytym praktykom zdobyli oni nowe umiejętności zawodowe, a także wzbogacili swoje kompetencje osobiste, społeczne i językowe oraz zwiększyli swoją motywację do dalszego kształcenia. To z pewnością spowoduje wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy, zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie stażystom dokumentów Europass – Mobilność oraz certyfikatów ukończenia praktyk, przygotowanych przez DNA EUROPE i potwierdzonych przez przedstawicieli naszej instytucji. Po oficjalnym wręczeniu, uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i opowiedzieć o zdobytych umiejętnościach w swoich zawodach.

Projekt „Zagraniczne praktyki szansą na rozwój” jest doskonałym przykładem innowacyjnego podejścia do edukacji zawodowej.