Zakończenie rekrutacji do projektu „Zagraniczne praktyki szansą na rozwój”

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP), Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (ZS im. KOP) oraz Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Szydłowcu informują, iż zakończył się proces rekrutacji do projektu „Zagraniczne praktyki szansą na rozwój” realizowanego w programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Do udziału w praktykach zagranicznych w ramach projektu zakwalifikowano ośmiu uczniów klas I i dwóch uczniów klas IV uczących się w zawodzie Technik Informatyk, dwoje uczniów klasy I uczących się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz troje uczennic klasy I uczących się w Technikum Usług Fryzjerskich.

Do projektu zakwalifikowano również uczniów i uczennice uczęszczające do Szkoły Branżowej 1 Stopnia uczących się w zawodach Kucharz  (dwie uczennice klasy III), Fryzjer (dwoje uczniów klasy I, czworo uczniów klasy II i jedna uczennica klasy III), Elektromechanik (trzech uczniów klasy I) i Stolarz (trzech uczniów klasy III).

Łącznie do projektu zakwalifikowano 30 Uczniów i Uczennic, 10 osób znalazło się na liście rezerwowej.

Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa dostępne są u pani Marii Michajłow Dyrektora ZS im. KOP oraz u pana Piotra Binkiewicza koordynatora projektu. Listy rankingowe osób zakwalifikowanych i rezerwowych zostały wywieszone również na szkolnej tablicy ogłoszeń w ZS im. KOP i CKZiU. W przypadku osób z listy rezerwowej od decyzji komisji istnieje możliwość odwołania się na piśmie w ciągu 2 dni roboczych od podania wyników.