i

Szkolenie zakończone ( 2023-05-18 - 2023-09-27 )

Cele:

 • Zdefiniowanie pojęcia asertywności i zrozumienie zasad asertywnego zachowania.
 • Rozpoznanie i zrozumienie różnych stylów reagowania i ich wpływu na skuteczność pracy nauczyciela.
 • Wypracowanie strategii asertywnego reagowania na trudne sytuacje i konflikty z uczniami, rodzicami i kolegami z pracy.
 • Zrozumienie sposobów utrzymania równowagi między asertywnością a empatią.
 • Rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów i negocjowania w sytuacjach, gdy asertywność nie jest wystarczająca.

Treści programowe:

 1. Wprowadzenie do pojęcia asertywności i omówienie różnych stylów zachowań.
 2. Ćwiczenia praktyczne dotyczące asertywnego wyrażania opinii i uczuć.
 3. Przykłady sytuacji, w których nauczyciel powinien stosować asertywne zachowania.
 4. Asertywność w komunikacji z uczniami:
 5. jak jasno i spokojnie wyrażać swoje wymagania i oczekiwania wobec uczniów, np. w kwestii zachowania, pracy domowej czy przygotowania do egzaminów,
 6. praktyczne ćwiczenia związane z tworzeniem granic i asertywnym reagowaniem na agresywne lub nieodpowiednie zachowania uczniów.
 7. Omówienie sposobów na budowanie asertywnej relacji z rodzicami uczniów i kolegami z pracy.
 8. Asertywność we współpracy z innymi nauczycielami, np. w kwestii tworzenia programów nauczania czy organizacji wydarzeń szkolnych.
 9. Utrzymywanie równowagi między asertywnością a empatią, aby zapobiec nieporozumieniom i konfliktom.
 10. Praktyczne ćwiczenia w zakresie asertywnego negocjowania i rozwiązywania konfliktów.
 11. Emocje – jak panować nad emocjami w konflikcie.
 12. Podsumowanie szkolenia i wyznaczenie dalszych kroków w kierunku rozwoju asertywności w pracy nauczyciela.

Termin:

26-27.09.2023

godz. 9:00 – 13:55

2 dni x 6 godzin dydaktycznych

Koszt szkolenia: 

900 zł netto / osoba

przy zapisie do końca czerwca

Miejsce szkolenia: 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława Staszica 2 A

26-200 Końskie

Kontakt:

Tel. 41 260 46 60 / 539 865 550