Efektywna sprzedaż „Handlowiec 2.0”

i

Szkolenie zakończone ( 2023-04-17 - 2023-04-18 )

Efektywna sprzedaż „Handlowiec 2.0” to 12-godzinne szkolenie dwudniowe w formie stacjonarnej, odbywające się w siedzibie realizatora. Uczestnicy szkolenia otrzymają mocne podstawy funkcjonowania w zawodzie handlowca, zarówno z perspektywy umiejętności miękkich, jak i elementów prawa. Nabyte umiejętności zapewnią lepsze wyniki sprzedażowe, zdolność negocjowania wyższych cen, budowania wizerunku firmy, oraz utrzymania dobrych relacji z klientami. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym nabyte przez uczestników kompetencje.

Termin szkolenia: 17-18.04.2023r.

Cena szkolenia: 950,00 zł brutto od osoby

Program szkolenia

 • Psychologia sprzedaży – analiza i autoanaliza: analiza SWOT, analiza stanu faktycznego możliwości sprzedaży,

budowanie relacji z klientem – techniki, Corporate Identity – jak przekonać klienta do swojej marki.

 • Kluczowe kompetencje w sprzedaży: techniki sprzedaży bezpośredniej, techniki sprzedaży pośredniej,

komunikacja, rozwiązywanie problemów i design thinking w sprzedaży

 • Rodzaje transakcji: transakcje wiązane, transakcje kompensacyjne, transakcje towarowe i nietowarowe
 • Negocjacje sprzedażowe i zakupowe: rodzaje negocjacji, techniki negocjacji, podstawowy arkusz poprzedzający negocjacje

Case Study – praca na przykładach i ćwiczeniach

 • Argumentacja sprzedażowa: poprawne formułowanie i analizowanie wypowiedzi własnych i klienta.
 • Umiejętności rozwiązywania sporów: umiejętność zadawania pytań, a odkrywanie potrzeb,

erystyka – czyli jak wygrywać rozmowę z głową

 • Podstawy zawierania umów
 • Obsługa posprzedażowa – produktowa i reklamacyjna (gwarancja i rękojmia)
 • Techniki manipulacji w praktyce – jak stosować je etycznie i jak się przed nimi bronić
 • Możliwości odzyskiwania należności w świetle polskich przepisów prawnych
 • Zarządzanie stresem w pracy a sprzedaż w trakcie kryzysu

Zainteresowanych prosimy wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

FORMULARZ

Kontakt telefoniczny

Karolina  Jura

k_jura@kswp.org.pl

(+48) 692 401 704