Kurs masażu klasycznego + prawo jazdy kat. B

i

Szkolenie zakończone ( 2021-02-01 - 2021-03-01 )

Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji bądź kwalifikacji zawodowych. Wsparcie kierowane jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej, zarówno pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących.

Cel szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • wskazania i przeciwwskazania do wykonania masażu,
  • masaż ON,
  • BHP i higiena pracy,
  • przygotowanie do masażu,
  • rodzaje/metody/techniki wykonywania masażu,
  • anatomia człowieka,
  • metodyka masażu kręgosłupa i grzbietu, kończyn, masaż brzucha i klatki piersiowej.

Kurs prawa jazdy kat B (teoria + praktyka) – zakończony egzaminem zewnętrznym

Czas trwania: 150 godzin = 90h kurs masażu (30h teoria + 60h praktyka) + 60h kurs prawa jazdy kat. B (30h teoria + 30h praktyka)

Miejsce realizacji

Końskie, Kielce, Starachowice

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje

KSWP Końskie

Karolina Jura

k_jura@kswp.org.pl

Tel. 41 260 46 43

KSWP Kielce

Agnieszka  Zagnińska

a_zagninska@kswp.org.pl

Tel. 41 345 39 08

KSWP Starachowice

Aneta Tomczyk

a_tomczyk@kswp.org.pl

Tel. 41 275 35 45

 

Dokumenty można złożyć również w pozostałych biurach KSWP na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

 

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób w wieku 18 lat i więcej (w tym osoby w wieku 50+), które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego z czego 20% stanowią osoby z niepełnosprawnościami

Dostępne formy wsparcia

– szkolenie z w/w zakresu