i

Szkolenie zakończone ( 2023-05-18 - 2023-10-03 )

Cele:

 • Znajomość zasad kształcenia uczniów, które pomagają przygotować ich do życia i pracy w coraz bardziej złożonym świecie.
 • Znajomość zasad tworzenia angażującego środowiska dydaktycznego.
 • Przygotowanie nauczycieli do nauczania w oparciu o potrzeby, umiejętności i zainteresowania uczniów.

Treści programowe:

 1. Nowoczesne metody nauczania – poprawa jakości procesu nauczania i skuteczności uczenia się.
 2. Coaching edukacyjny w pracy z uczniami:
  1. Cele i założenia coachingu
  2. Rozwijanie umiejętności słuchania
  3. Proces ustalania celów.
  4. Zastosowanie pytań coacha w pracy nauczyciela.
  5. Zasady skutecznego feedbacku.
  6. Zastosowanie technik coachingu edukacyjnego w motywowaniu uczniów.
  7. Zastosowanie coachingu edukacyjnego w rozwiązywaniu problemów.
 3. Metoda problemowa i metoda – based learning – podobieństwa i różnice oraz narzędzia pracy.
  1. analiza argumentacji
  2. analiza tekstu i krytyczna ocena źródeł informacji
  3. umiejętność rozpoznawania i analizowania różnych perspektyw i punktów widzenia,
  4. rozwiązywanie problemów
  5. słuchanie aktywne w tym zadawanie pytań i szukanie dodatkowych wyjaśnień.
  6. refleksja – umiejętność analizowania własnych przekonań, wartości i myśli oraz rozważanie alternatywnych perspektyw i podejść.
  7. Umiejętność formułowania własnych poglądów i praca w zespole.
 4. Metoda flipped- classroom:
  1. wprowadzenie do samodzielnego studiowania
  2. nauczyciel jako moderator mentor, konsultant

Termin:

02 – 03.10.2023

godz. 9:00 – 13:55

2 dni x 6 godzin dydaktycznych

Koszt szkolenia: 

900 zł netto / osoba

przy zapisie do końca czerwca

Miejsce szkolenia: 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława Staszica 2 A

26-200 Końskie

Kontakt:

Tel. 41 260 46 60 / 539 865 550