Operator podestów ruchomych kat. IP

i

Szkolenie zakończone ( 2021-02-02 - 2021-03-01 )

Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji bądź kwalifikacji zawodowych. Wsparcie kierowane jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej, zarówno pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z następującego zakresu:

  • przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej,
  • przepisy i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT,
  • rodzaje podestów ruchomych i budowa urządzeń,
  • wiadomości o dozorze technicznym,
  • czynności operatora podestu.

Zajęcia praktyczne: Nauka obsługi podestów ruchomych, załadunek i rozładunek towarów, operowanie ładunkiem.

Czas trwania: 34 godziny(24 h teoria + 10h praktyka)

Miejsce realizacji

Końskie

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława  Staszica 2A, 26-200 Końskie                                   

tel. 41 375 14 43                                                

 

Dokumenty można złożyć również w pozostałych biurach KSWP na terenie województwa świętokrzyskiego.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób w wieku 18 lat i więcej (w tym osoby w wieku 50+), które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego (z czego 50% stanowią osoby w wieku +50 lub osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych).

Dostępne formy wsparcia

– szkolenie z w/w zakresu