i

Szkolenie zakończone ( 2021-04-01 - 2021-06-01 )

Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji bądź kwalifikacji zawodowych. Wsparcie kierowane jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej, zarówno pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących.

Cel szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • elementy projektowania ogrodów,
  • gleboznawstwo i kształtowanie terenu,
  • rośliny ozdobne w projektowaniu ogrodów,
  • urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni,
  • mechanizacja prac ogrodniczych,
  • urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni – zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne będą polegały na aranżacji przykładowego ogrodu, sadzeniu sadzonek, pielęgnowaniu roślin, doboru sadzonek.

Czas trwania: 60 godzin(36h teoria + 24h praktyka)

Miejsce realizacji

Końskie

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława  Staszica 2A, 26-200 Końskie                                   

tel. 41 375 14 43                                                

 

Dokumenty można złożyć również w pozostałych biurach KSWP na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób w wieku 50+ oraz do osób podsiadających niskie kwalifikację zawodowe, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

Dostępne formy wsparcia

– szkolenie z w/w zakresu