Szkolenie Specjalista ds. kadr i płac

i

Szkolenie zakończone ( 2021-02-01 - 2021-03-01 )

Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji bądź kwalifikacji zawodowych. Wsparcie kierowane jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej, zarówno pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących.

Cel szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • gromadzenie i archiwizacja dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
  • przygotowanie danych do sporządzenia list płac,
  • ewidencja zdarzeń kadrowo-płacowych w systemie Symfonia

Czas trwania: 100 godzin (50h teoria + 50h praktyka) 

Miejsce realizacji

Końskie, Kielce, Starachowice

 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

 

 

KSWP Końskie

Karolina Jura

k_jura@kswp.org.pl

Tel. 41 260 46 43

KSWP Kielce

Agnieszka  Zagnińska

a_zagninska@kswp.org.pl

Tel. 41 345 39 08

KSWP Starachowice

Aneta Tomczyk

a_tomczyk@kswp.org.pl

Tel. 41 275 35 45

Dokumenty można złożyć również w pozostałych biurach KSWP na terenie województwa świętokrzyskiego

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób w wieku 18 lat i więcej (w tym osoby w wieku 50+), które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego z czego 20% stanowią osoby z niepełnosprawnościami.

Dostępne formy wsparcia

– szkolenie z w/w zakresu