Vat w obrocie międzynarodowym – szkolenie on-line

i

Szkolenie zakończone ( 2021-07-07 - 2021-07-08 )

Krótka charakterystyka szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną w pracy na stanowiskach księgowych i finansowych. Na szkoleniu poruszone zostaną najnowsze problemy, w tym zmiany dotyczące dokumentowania, ewidencjonowania oraz deklarowania podatków. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą mogli zastosować zdobyte umiejętności w pracy.

Termin szkolenia: czerwiec 2021

Cena za szkolenie: 560,00 zł

Cel szkolenia

Program szkolenia pozwala na zapoznanie się i poszerzenie wiedzy z zakresu księgowości

Miejsce realizacji

On-line

Grupa docelowa

Przedsiębiorcy i ich pracownicy chcący podnieść swoje kompetencje w zakresie wiedzy księgowej. Szkolenie przeznaczone jest dla osób dorosłych, które posiadają wykształcenie min. średnie

Dostępne formy wsparcia

Tematy zajęć obejmują 7 godzin z zakresu:

1.Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych

– transakcje zagraniczne

– opodatkowanie

– podatnik VAT w transakcjach zagranicznych

– rozliczanie sprzedaży wysyłkowej

– stosowanie procedury uproszczonej

2.Transakcje wewnątrzwspólnotowe – WNT, WDT

– pojęcia WNT i WDT

– opodatkowanie w WNT i WDT

– dokumentacja

– zasady rozliczania towarów

– faktury, korekty, obowiązki podatkowe

– prowadzenie ewidencji

– zaliczki w WNT i WDT

– stosowanie stawki VAT 0%

3. Eksport towarów

– pojęcie eksportu

– eksport bezpośredni i pośredni

– zaliczki w eksporcie

– obowiązek podatkowy

– opodatkowanie

– stawki VAT

4. Import towarów

– pojęcie importu

– sposoby rozliczania

– podatnik w imporcie

– procedura uproszczona

– obowiązek podatkowy VAT

– opodatkowanie

5. Usługi w obrocie zagranicznym

– import, eksport usług

– obowiązek podatkowy

– odliczanie VAT

– opodatkowanie usług

– stawki podatku

– dokumentacja do rozliczenia importu

6. Przeliczanie kursu walut

– zasada ogólna, wyjątki, SLIM VAT

7. Transakcje trójstronne i łańcuchowe

8. Planowane zmiany w 2021 r