Dotacje na innowacje – Kredyt technologiczny

 

Dotacje na innowacje – Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to forma wsparcia finansowego dla podmiotów z sektora MŚP, które planują wdrożenie inwestycji technologicznych. Kredyt na innowacje technologiczne jest realizowany
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Podmioty uprawnione
do składania wniosków w konkursie, mogą otrzymać dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

– zakup nowej technologii, jej wdrożenie oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych
lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług

– wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych
lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Napiszemy  dla Ciebie wniosek o dofinansowanie

Zapraszamy do kontaktu:

kswp@kswp.org.pl  z dopiskiem „Kredyt technologiczny”

tel. 502 924 353