Startujemy z rekrutacją do projektu: „Młodzi w Akcji”

Szanowni Państwo

W dniu 14.03.2024 r. rozpoczął się nabór do projektu „Młodzi w akcji”. Ze wsparcia skorzysta 183 uczniów oraz 36 nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Kard. Wyszyńskiego w Staszowie.  

Projekt przewiduje kwotę 648 826,75  zł unijnego dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Dla młodzieży, uczestniczącej w projekcie zaplanowano m.in. warsztaty doradztwa zawodowego, warsztaty psychologioczno – pedagogiczne, obóz  językowy, zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych – zajęcia dodatkowe z matematyki, szkolenie „Sztuczna inteligencja”- podstawy”, szkolenia specjalistyczne – Kurs CLS,  kurs TCCC, kurs SEREA, kurs KPP – kwalifikowana pierwsza pomoc, kurs młodszego ratownika wodnego, rajd ekologiczny.

Dla nauczycieli przewidziano warsztaty i szkolenia m.in. „Sztuczna inteligencja”, warsztaty pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom ze specjalnymi potrzebami,  trening interpersonalny współczesnego nauczyciela, asertywności i empatii w pracy. 

Szczegółowy opis zadań oraz regulamin projektu jest już dostępny na stronie:  https://kswp.org.pl/projekt/mlodzi-w-akcji/.