VOUCHERY DLA MŚP NA ZAKUP USŁUG DORADCZYCH W RAMACH PROJEKTU „POPYTOWY SYSTEM INNOWACJI – ROZWÓJ MŚP W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM POPRZEZ PROFESJONALNE USŁUGI DORADCZE ”VOUCHERY DLA MŚP NA ZAKUP USŁUG DORADCZYCH

Dla kogo?

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego. Firmy na dzień rozpoczęcia naboru muszą posiadać minimum od 3 miesięcy siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego.

 Na co i ile?

Usługi standardowe – wartość vouchera do 20 tys. zł

Przykładowe usługi:

  • opracowanie strategii marketingowej
  • opracowanie biznesplanu
  • opracowanie i wdrożenie dokumentacji RODO

Usługi specjalistyczne – wartość vouchera do 70 tys. zł

Przykładowe usługi:

  • audyt energetyczny
  • plan transfromacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0
  • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
  • badanie rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych

Szczegółowe informacje można uzyskać:

– drogą elektroniczną, pisząc na adres: n_gorecki@kswp.org.pl

– telefonicznie 41 260 46 63

 Termin składania aplikacji: do 5 maja 2023 r. do godziny 15:00