Aktualizacja Tabeli opłat z zakresu usług finansowych

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 01 sierpnia 2023 r. wprowadza się do stosowania zaktualizowaną Tabelę opłat świadczonych usług finansowych.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu, który został dodany jako załącznik do niniejszej informacji.