Aktualizacja Tabeli opłat z zakresu usług finansowych.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 01 lipca 2023 r. wprowadza się do stosowania zaktualizowaną Tabelę opłat świadczonych usług finansowych. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu, który został dodany jako załącznik do niniejszej informacji.