Premie dla młodych rolników! Nabór już wkrótce!

Od 30 sierpnia  rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla młodych osób (w wieku do 40 lat), którzy rozpoczynają samodzielne prowadzić gospodarstwa.

O przyznanie  dofinansowania mogą się ubiegać osoby fizyczne, które:

– w dniu złożenia wniosku będą pełnoletnie, ale nie ukończą 41 roku życia;

– nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej albo rozpoczęły ją nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

– mają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

– posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia;

– złożą biznesplan, do którego realizacji się zobowiążą.

Pomoc ma charakter ryczałtu i wynosi 200 tys. zł (wypłata środków będzie realizowana w dwóch ratach).

Środki można przeznaczyć na:

– inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;

– zakup nieruchomości rolnych;

– zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;

– inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;

– zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i pojazdów służących wsparciu prowadzonej działalności;

– zakup oprogramowania komputerowego.

 

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania skontaktuj się z nami!

Szybkie wnioski o dotacje:

Tel: 502 924 353