Podsumowanie projektu „Aktywny senior” – Praga 2021

W dniach 28.09.2021 do 30.09.2021 roku delegacja KSWP uczestniczyła w praskim spotkaniu podsumowującym prace nad dwuletnim projektem „Aktywny senior” realizowanym przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus +. Podczas zebrania kadry z Polski, Czech i Hiszpanii omówione zostały następujące kwestie: rezultat ostateczny inicjatywy, zrealizowane zadania, promocja i ewaluacja projektu. Była to również okazja do rozmów dotyczących współpracy w kolejnych przedsięwzięciach.

Aktualnie trwają prace nad „Katalogiem form wsparcia dla osób 50+”, który lada chwila zostanie opublikowany w wersji drukowanej i online.

Mamy nadzieję, że opracowany w partnerstwie zagranicznym katalog spowoduje w przyszłości zwiększenia aktywności seniorów w polu zawodowym i w życiu społecznym