Oferty pracy

miejsce pracy: Końskie

Doradca Finansowy

Szukamy pracowników! Dołącz do nas!

Jesteśmy stabilną instytucją finansową działającą od ponad 28 lat na polskim i europejskim rynku, posiadającą swoje placówki na terenie czterech województw: świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim  i podkarpackim. Jako jeden z największych funduszy pożyczkowych wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez stworzenie dostępu do środków finansowych dla mikro, małych i średnich firm oraz osób rozpoczynjących działalność gospodarczą, doradzamy i szkolimy w celu aktywizacji zawodowej
oraz dbamy o rozwój rynku lokalnego. Obecnie poszukujemy kreatywnych i zaangażowanych pracowników na stanowisko:

Doradca FINANSOWY

miejsce pracy: Końskie

Jeżeli lubisz kontakt z ludźmi, masz doświadczenie w branży finansowej i/lub realizowałeś projekty ze środków Funduszy Unijnych – jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko!

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne zarobki adekwatne do osiąganych rezultatów (premia uzależniona od wyników),
 • interesującą pracę w młodym i dynamicznym zespole,
 • pracę w firmie z tradycjami,
 • perspektywę rozwoju kariery zawodowej,
 • możliwość udziału w interesujących, ogólnofirmowych projektach,
 • szkolenia wstępne i rozwojowe,
 • samodzielne stanowisko pracy.

Za co będzie odpowiedzialny Doradca finansowy?

 • przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie dokumentów finansowych związanych z działalnością pożyczkową,
 • prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu zgodnie z  obowiązującymi przepisami,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania sprawozdań projektowych,
 • księgowa obsługa funduszy pożyczkowych, ewidencja i rozliczanie raportów bankowych, księgowanie wypłat i spłat pożyczek, naliczanie odsetek, przygotowywanie i realizowanie przelewów  oraz potwierdzeń sald kont,
 • kontrola sposobów wydatkowania środków w projektach pożyczkowych oraz nadzorowanie spłacalności pożyczek,
 • rozliczanie realizowanych projektów,
 • opracowywanie i przygotowywanie raportów, analiz, danych statystycznych, rejestrów itp. dotyczących działalności pożyczkowej.

Nasze  oczekiwania wobec  Doradca finansowy :

 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości,
 • znajomość  rynku usług finansowych w Polsce, w tym szczególnie rynku lokalnego,
 • doświadczenie w księgowości lub bankowości,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie, prawo),
 • komunikatywność i wysoka kultury osobista,
 • prawo jazdy kat. B.

KSWP to:

Jeżeli uważasz, że jesteś właściwą osobą na to stanowisko wyślij życiorys zawodowy oraz list motywacyjny

na adres:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2A

lub:

rekrutacja@kswp.org.pl

z dopiskiem w tytule wiadomości nazwy stanowiska „Doradca finansowy”

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli w przesyłanych zgłoszeniach:

1)     Dotyczy rekrutacji na jedno stanowisko:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KSWP, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Doradca finansowy przez czas prowadzenia rekrutacji.

2)     Dotyczy również udziału w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KSWP, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Doradca finansowy przez czas prowadzenia rekrutacji. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych.

 

(*) Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

(**) Nie zwracamy złożonych dokumentów rekrutacyjnych.

Aplikuj
iejsce pracy: Łódź, Piotrków Trybunalski, Kielce

SPECJALISTA DS. DOTACJI

Szukamy pracowników! Dołącz do nas!

Jesteśmy stabilną instytucją finansową działającą od ponad 28 lat na polskim i europejskim rynku, posiadającą swoje placówki na terenie czterech województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego. Jako jeden z największych funduszy pożyczkowych wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie dostępu do środków finansowych dla mikro, małych i średnich firm oraz osób rozpoczynjących działalność gospodarczą, doradzamy i szkolimy w celu aktywizacji zawodowej
oraz dbamy o rozwój rynku lokalnego. Obecnie poszukujemy kreatywnych i zaangażowanych pracowników na stanowisko:

 

Specjalista ds. DOTACJI

miejsce pracy: Łódź, Piotrków Trybunalski, Kielce

Jeżeli lubisz kontakt z ludźmi, masz doświadczenie w branży finansowej lub realizowałeś projekty ze środków Funduszy Unijnych – jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko!

 

Pracując z nami:

 • Posiadasz zatrudnienie na podstawie umowy B2B.
 • Elastyczne godziny pracy.

Za co będzie odpowiedzialny Specjalista ds. dotacji?

 • Poszukiwanie, analiza oraz bieżące monitorowanie dostępnych źródeł finansowania w ramach Funduszy Europejskich oraz pozostałych krajowych źródeł finansowania.
 • Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych w ramach funduszy, m.in. wniosków o dofinansowanie i  niezbędnych załączników.
 • Ścisła współpraca z partnerami projektu oraz instytucjami finansowymi, urzędami oraz partnerami w  projektach.
 • Kompleksowa obsługa projektów finansowanych z funduszy UE jak również doradztwo w zakresie korzystania z funduszy wewnątrz spółki.
 • Aktywny udział w rozliczaniu otrzymanych środków, weryfikacja prawidłowości ich wydatkowania i  zgodności z zasadami finansowania.
 • Utrzymywanie i poszerzanie aktualnej wiedzy dotyczącej przepisów unijnych i procedur związanych z  funduszami.

Nasze  oczekiwania wobec  Specjalisty ds. dotacji:

 • Doświadczenie przy pisaniu i realizacji projektów unijnych min 2 lata.
 • Zaangażowanie w wykonywana pracę.
 • Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse).
 • Znajomość obowiązujących przepisów dot. projektów unijnych.
 • Zdolności organizacyjne.
 • Duża samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań i w rozwiazywaniu problemów.
 • Umiejętność redagowania tekstów – swoboda w operowaniu słowem.
 • Uczciwość, sumienność, wysoka dyscyplina, bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Prawo jazdy kat. B.

KSWP to:

Jeżeli uważasz, że jesteś właściwą osobą na to stanowisko wyślij życiorys zawodowy oraz list motywacyjny

na adres:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2A

lub:

rekrutacja@kswp.org.pl

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli w przesyłanych zgłoszeniach:

z dopiskiem w tytule wiadomości nazwy stanowiska „Specjalista ds. dotacji – Łódź”;   „Specjalista ds. dotacji – Piotrków Trybunalski”;  „Specjalista ds. dotacji – Kielce”.   

 

1)     Dotyczy rekrutacji na jedno stanowisko:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KSWP, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. dotacji przez czas prowadzenia rekrutacji.

2)     Dotyczy również udziału w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KSWP, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. dotacji przez czas prowadzenia rekrutacji. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych.

 

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Nie zwracamy złożonych dokumentów rekrutacyjnych

Aplikuj
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH

Szukamy pracowników! Dołącz do nas!

Jesteśmy stabilną instytucją finansową działającą od ponad 28 lat na polskim i europejskim rynku, posiadającą swoje placówki na terenie czterech województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego. Jako jeden z największych funduszy pożyczkowych wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie dostępu do środków finansowych dla mikro, małych i średnich firm oraz osób rozpoczynjących działalność gospodarczą, doradzamy i szkolimy w celu aktywizacji zawodowej
oraz dbamy o rozwój rynku lokalnego. Obecnie poszukujemy kreatywnych i zaangażowanych pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. projektów unijnych

miejsce pracy: Piotrków Trybunalski

Jeżeli lubisz kontakt z ludźmi, masz doświadczenie w branży finansowej lub realizowałeś projekty ze środków Funduszy Unijnych – jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko!

Pracując z nami:

 • Posiadasz stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Otrzymujesz wynagrodzenie zasadnicze plus premia w zależności od wyników,
 • Masz perspektywę rozwoju kariery zawodowej,
 • Uczestniczysz w interesujących, ogólnofirmowych projektach,
 • Poszerzasz swoją wiedzę, dzięki współpracy ze specjalistami i ekspertami,
 • Podnosisz swoje kwalifikacje, dzięki możliwości zdobywania certyfikatów w szkoleniach zewnętrznych,
 • Masz możliwość udziału w szkoleniach KSWP, gdzie wewnętrzni trenerzy dzielą się swoją wiedzą z zakresu rozwiązań dostarczanych naszym Klientom,
 • Masz szansę pracy nad międzynarodowymi projektami,
 • Posiadasz samodzielne stanowisko pracy,

Za co będzie odpowiedzialny Specjalista ds. projektów unijnych?

 • Monitorowanie dostępnych źródeł finansowych (m.in. Fundusze unijne, środki krajowe).
 • Wstępna analiza i ocena planowanych projektów pod kątem otrzymania wsparcia.
 • Współpraca z osobami zaangażowanymi w proces przygotowania projektów.
 • Koordynacja realizowanych zadań w ramach projektów (nadzór nad terminowością, postępem prac).
 • Prowadzenie procedur związanych z wyborem wykonawców oraz przygotowanie umów.
 • Tworzenie dokumentacji niezbędnej do sprawozdawczości i kwartalnych wniosków o płatność.
 • Dbałość o prawidłowość i kompletność dokumentacji związanej z realizowanymi projektami.

Nasze  oczekiwania wobec  Specjalisty ds. projektów unijnych:

 • Wykształcenie wyższe (zarządzanie, ekonomia, finanse).
 • Doświadczenie przy pisaniu i realizacji projektów unijnych min 2 lata.
 • Znajomość obowiązujących przepisów dot. projektów unijnych.
 • Zdolności organizacyjne.
 • Duża samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań i w rozwiazywaniu problemów.
 • Umiejętność redagowania tekstów – swoboda w operowaniu słowem.
 • Uczciwość, sumienność, wysoka dyscyplina, bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Prawo jazdy kat. B

* mile widziane osoby z niepełnosprawnością

KSWP to:

*Podanie danych jest dobrowolne.

Jeżeli uważasz, że jesteś właściwą osobą na to stanowisko wyślij życiorys zawodowy oraz list motywacyjny

na adres:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2A

lub:

rekrutacja@kswp.org.pl

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli w przesyłanych zgłoszeniach:

z dopiskiem w tytule wiadomości nazwy stanowiska „Specjalista ds. projektów unijnych – Piotrków Trybunalski”.    

1)     Dotyczy rekrutacji na jedno stanowisko:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KSWP, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. projektów unijnych przez czas prowadzenia rekrutacji.

2)     Dotyczy również udziału w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KSWP, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. projektów unijnych przez czas prowadzenia rekrutacji. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych.

 

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Nie zwracamy złożonych dokumentów rekrutacyjnych

Aplikuj
miejsce pracy: Piotrków Trybunalski

DORADCA FINANSOWY

Szukamy pracowników! Dołącz do nas!

Jesteśmy stabilną instytucją finansową działającą od ponad 28 lat na polskim i europejskim rynku, posiadającą swoje placówki na terenie czterech województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego. Jako jeden z największych funduszy pożyczkowych wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie dostępu do środków finansowych dla mikro, małych i średnich firm oraz osób rozpoczynjących działalność gospodarczą, doradzamy i szkolimy w celu aktywizacji zawodowej
oraz dbamy o rozwój rynku lokalnego. Obecnie poszukujemy kreatywnych i zaangażowanych pracowników na stanowisko:

DORADCA FINANSOWY

miejsce pracy: Piotrków Trybunalski

Pracując z nami:

 • posiadasz stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • otrzymujesz wynagrodzenie zasadnicze plus premia w zależności od wyników,
 • masz perspektywę rozwoju kariery zawodowej,
 • uczestniczysz w interesujących, ogólnofirmowych projektach,
 • poszerzasz swoją wiedzę, dzięki współpracy ze specjalistami i ekspertami,
 • podnosisz swoje kwalifikacje, dzięki możliwości zdobywania certyfikatów w szkoleniach zewnętrznych,
 • masz możliwość udziału w szkoleniach KSWP, gdzie wewnętrzni trenerzy dzielą się swoją wiedzą z zakresu rozwiązań dostarczanych naszym Klientom,
 • masz szansę pracy nad międzynarodowymi projektami,
 • posiadasz samodzielne stanowisko pracy,

Za co będzie odpowiedzialny Doradca Finansowy ?

 • przygotowanie dokumentacji pożyczkowej z Klientem i prowadzenie procesu obsługi pożyczki,
 • przeprowadzanie wstępnej analizy wniosków pożyczkowych, ocena zdolności kredytowej Klientów
  oraz proponowanych zabezpieczeń prawnych,
 • aktywne poszukiwanie Klientów,
 • budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z Klientami,
 • kompleksową obsługę Klientów zgodnie z najwyższymi standardami jakości,
 • kontrola wykorzystania środków finansowych w ramach pożyczki,
 • doradztwo w zakresie wsparcia finansowego dla firm i start -upów w ramach ofert KSWP.

Nasze  oczekiwania:

 • posiadasz min. 2 lata doświadczenia we współpracy z Klientami,
 • dobrze znasz zagadnienia związane z funkcjonowaniem mikroprzedsiębiorstw, w tym rozliczających się w formie KPIR oraz pełnej księgowości,
 • posiadasz doświadczenie w sprzedaży poparte sukcesami sprzedażowymi,
 • potrafisz skutecznie pozyskiwać Klientów,
 • umiesz nawiązywać i budować długofalowe relacje z Klientami,
 • jesteś nastawiona/y na realizację celów,
 • posiadasz wykształcenia wyższe kierunkowe (ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie, prawo),
 • jesteś osobą komunikatywną z wysoką kulturą osobistą,
 • posiadasz prawo jazdy kat. B.

Jesteś idealnym kandydatem dla KSWP !

(MILE WIDZIANE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ*)

KSWP to:

*Podanie danych jest dobrowolne.

 Jeżeli uważasz, że jesteś właściwą osobą na to stanowisko wyślij życiorys zawodowy oraz list motywacyjny

na adres:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2A

lub:

rekrutacja@kswp.org.pl

z dopiskiem w tytule wiadomości nazwy stanowiska „Doradca Finansowy – Piotrków Trybunalski”

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli w przesyłanych zgłoszeniach:

1)     Dotyczy rekrutacji na jedno stanowisko:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KSWP, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Doradca Finansowy przez czas prowadzenia rekrutacji.

2)     Dotyczy również udziału w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KSWP, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Doradca Finansowy przez czas prowadzenia rekrutacji. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Nie zwracamy złożonych dokumentów rekrutacyjnych.

Aplikuj
miejsce pracy: Końskie, Kielce

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH

Szukamy pracowników! Dołącz do nas!

Jesteśmy stabilną instytucją finansową działającą od ponad 25 lat na polskim i europejskim rynku, posiadającą swoje placówki na terenie czterech województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego. Jako jeden z największych funduszy pożyczkowych wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie dostępu do środków finansowych dla mikro, małych i średnich firm oraz osób rozpoczynjących działalność gospodarczą, doradzamy i szkolimy w celu aktywizacji zawodowej
oraz dbamy o rozwój rynku lokalnego. Obecnie poszukujemy kreatywnych i zaangażowanych pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. projektów unijnych

 

miejsce pracy:

 • Końskie,
 • Kielce,

Jeżeli lubisz kontakt z ludźmi, masz doświadczenie w branży finansowej lub realizowałeś projekty
ze środków Funduszy Unijnych – jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko!

 

Pracując z nami:

 • Posiadasz stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Otrzymujesz wynagrodzenie zasadnicze plus premia w zależności od wyników,
 • Masz perspektywę rozwoju kariery zawodowej,
 • Uczestniczysz w interesujących, ogólnofirmowych projektach,
 • Poszerzasz swoją wiedzę, dzięki współpracy ze specjalistami i ekspertami,
 • Podnosisz swoje kwalifikacje, dzięki możliwości zdobywania certyfikatów w szkoleniach zewnętrznych,
 • Masz możliwość udziału w szkoleniach KSWP, gdzie wewnętrzni trenerzy dzielą się swoją wiedzą z zakresu rozwiązań dostarczanych naszym Klientom,
 • Masz szansę pracy nad międzynarodowymi projektami,
 • Posiadasz samodzielne stanowisko pracy,

 

Za co będzie odpowiedzialny Specjalista ds. projektów unijnych?

 • Monitorowanie dostępnych źródeł finansowych (m.in. Fundusze unijne, środki krajowe).
 • Wstępna analiza i ocena planowanych projektów pod kątem otrzymania wsparcia.
 • Współpraca z osobami zaangażowanymi w proces przygotowania projektów.
 • Koordynacja realizowanych zadań w ramach projektów (nadzór nad terminowością, postępem prac).
 • Prowadzenie procedur związanych z wyborem wykonawców oraz przygotowanie umów.
 • Tworzenie dokumentacji niezbędnej do sprawozdawczości i kwartalnych wniosków o płatność.
 • Dbałość o prawidłowość i kompletność dokumentacji związanej z realizowanymi projektami.

Nasze  oczekiwania wobec  Specjalisty ds. projektów unijnych:

 • Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse).
 • Doświadczenie przy pisaniu i realizacji projektów unijnych min 2 lata.
 • Znajomość obowiązujących przepisów dot. projektów unijnych.
 • Zdolności organizacyjne.
 • Duża samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań i w rozwiazywaniu problemów.
 • Umiejętność redagowania tekstów – swoboda w operowaniu słowem.
 • Uczciwość, sumienność, wysoka dyscyplina, bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Prawo jazdy kat. B

MILE WIDZIANE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ*

KSWP to:

*Podanie danych jest dobrowolne.

Jeżeli uważasz, że jesteś właściwą osobą na to stanowisko wyślij życiorys zawodowy oraz list motywacyjny

na adres:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2A

lub:

rekrutacja@kswp.org.pl

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli w przesyłanych zgłoszeniach:

z dopiskiem w tytule wiadomości nazwy stanowiska „Specjalista ds. projektów unijnych – Końskie”,   „Specjalista ds. projektów unijnych – Kielce”.    

1)     Dotyczy rekrutacji na jedno stanowisko:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KSWP, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. projektów unijnych przez czas prowadzenia rekrutacji.

2)     Dotyczy również udziału w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KSWP, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. projektów unijnych przez czas prowadzenia rekrutacji. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Nie zwracamy złożonych dokumentów rekrutacyjnych

Aplikuj