Usługi księgowe

W ramach usług księgowych oferujemy kompleksową obsługę finansowo-księgową firm.

I. Pomoc przy zakładaniu działalności gosporczej:

 • rejestracja firmy w ZUS, US.

II. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
 • Książka Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie rozliczeń ryczałtowych,
 • ewidencja VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT,
 • sporządzanie innych deklaracji, np. PFRON, ZUS, GUS.

 

 

III. Księgowanie działalności badawczo-rozwojowej:

 • ujęcie księgowe prac badawczych i rozwojowych,
 • dokumentowanie procesu faktycznego wytworzenia WNiP,
 • prowadzenie prac badawczych i rozwojowych finansowanych z dotacji,
 • kapitalizacja prac rozwojowych (kryteria, moment rozpoczęcia i zakończenia kapitalizacji),
 • wycena prac rozwojowych.

IV. Sprawozdawczość działalności badawczo-rozwojowej:

 • sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (PNT-01),
 • dokumentowanie wydatków kwalifikowanych do ulgi na cele badawczo-rozwojowe.

Zapewniamy

DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z KSWP ZYSKUJESZ

Bezpieczeństwo – to my ponosimy ryzyko i odpowiadamy za Twoje podatki. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane przepisami Ustawy o rachunkowości.

Oszczędność czasu  możesz skupić się na rozwijaniu swojej firmy – my przejmujemy wszystkie zadania związane z prowadzeniem rachunkowości.

Niższe koszty KSWP posiada odpowiednie zaplecze techniczne oraz wykwalifikowaną kadrę – świadczymy usługi na naszym oprogramowaniu.