O nas

o nas

Wszechstronny rozwój i promocja przedsiębiorczości to główny cel KSWP

KSWP, jako firma działająca na rzecz wspierania ludzi i organizacji w rozwoju ich kompetencji, potencjału oraz możliwości, swoją pomocą obejmuje zarówno sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i osoby bezrobotne oraz pracujące. Świadcząc usługi szkoleniowe, finansowe, informacyjne oraz doradcze, Stowarzyszenie skupia się na przyjmowaniu punktu widzenia klientów, patrząc na temat zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.

Historia

Historia KSWP sięga 1995 r., kiedy to koneccy przedsiębiorcy szukając możliwości pobudzenia aktywności lokalnej gospodarki podjęli inicjatywę, która stała się szansą na rozwój regionu koneckiego oraz gwarancją skutecznego wspierania sektora MŚP. Inicjatywą tą było utworzenie Stowarzyszenia, które miało za zadanie skutecznie przyczyniać się do wypierania zakorzenionego modelu gospodarki nakazowo – rozdzielczej na rzecz rozwojowej gospodarki rynkowej. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (do 03.2014 r. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości) tuż po zarejestrowaniu w dniu 28 czerwca 1995 roku w Kieleckim Sądzie Wojewódzkim, rozpoczęło swą działalność na rzecz swobodnego kształtowania struktury własnościowej, rozwoju stosunków rynkowych oraz konkurencyjności, a także prowadzenia jednolitej polityki finansowej wobec przedsiębiorstw.

Pierwszy Zarząd KSWP wyłoniony został 19 sierpnia 1995 roku w składzie:

 • Adam Filiks – Prezes
 • Marek Mika – Wiceprezes
 • Marek Czech – Wiceprezes
 • Jerzy Janiszewski – Skarbnik
 • Danuta Filiks – Sekretarz

Obecnie Zarząd KSWP składa się z pięciu członków (Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości z dnia 14 maja 2015 r.):

 • Marek Mika – Prezes Zarządu
 • Beata Napierała – Wiceprezes Zarządu
 • Zbigniew Stańczyk – Członek Zarządu
 • Tadeusz Trojanowski – Członek Zarządu
 • Mirosław Guldziński – Członek Zarządu

Pierwotna siedziba Stowarzyszenia znajdowała się w Końskich,  przy ulicy Pocztowej 8A i zajmowała powierzchnię około 100 m2, na  której mieściła się sala konferencyjna,  trzy pomieszczenia biurowe oraz zaplecze sanitarno – socjalne. W marcu 1999 roku w wyniku prężnie rozwijającej się działalności, siedziba KSWP przeniesiona została do biura o trzykrotnie większej powierzchni (340 m2), usytuowanego na ulicy Mieszka I 1. W lokalu tym, gdzie upłynęło 12 lat działalności KSWP, mieściły się pomieszczenia biurowe (165 m2), sala konferencyjna oraz pomieszczenia sanitarno-gospodarcze. Rok 2012 przyniósł za sobą wielkie zmiany, które rozpoczęły nowy rozdział w życiu KSWP. W maju br. firmę z wieloletnim doświadczeniem przeniesiono na nowe fundamenty – do biurowca mieszczącego się w Końskich na ulicy Stanisława Staszica 2A. Nowopowstała siedziba KSWP o powierzchni 1170 m2, wyposażona jest w 25 pomieszczeń biurowych, salę konferencyjną, salę szkoleniową oraz komputerową, archiwum, serwerownię, a także pomieszczenia sanitarno–socjalne. Ponadto KSWP, jako „firma bez barier”, przystosowała swoją nową siedzibę pod potrzeby osób niepełnosprawnych (podjazd, toalety oraz winda).

Sukcesy

Każdy rok działalności Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości wiąże się z kolejnymi osiągnięciami, dzięki którym obecne KSWP to nie tylko instytucja „non profit”, lecz organizacja koncentrująca się na rosnących wciąż potrzebach klientów, umożliwiająca innym realizację założonych koncepcji. Sukcesy te, to nie tylko nagrody i wyróżnienia, lecz przede wszystkim stałe umacnianie wiarygodności firmy w oczach klientów. Podstawę osiągnięć Stowarzyszenia stanowi zatem propagowanie zasad etyki, uczciwości, rzetelności i terminowości w kontaktach z nabywcami usług oraz partnerami biznesowymi.

Miarą sukcesu, który jest najlepszym dowodem postrzegania firmy, jako partnera dla najbardziej wymagających, jest oferowanie przez Stowarzyszenie wysokiej jakości usług. Gwarancję osiągania wspomnianej jakości, stanowi zaangażowanie kadry pracowniczej w wykonywaną pracę oraz wdrożony w KSWP System Zarządzania Jakością (certyfikat nr Q&R_782) według normy PN-EN ISO 9001:2015.

Ponieważ budowanie wiarygodności firmy jest szczególnym przedmiotem naszej troski, jako niewątpliwy sukces uznajemy również uzyskanie EuroCertyfikatów w kategoriach „Certyfikat wiarygodności firmy” (2008) oraz „Certyfikat Zarządzania Firmą/Instytucją” (2011 r.). Jest to europejskie wyróżnienie przyznawane podmiotom gospodarczym odznaczającym się na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem, a także doskonałą polityką rozwoju oraz spełnieniem surowych norm jakościowych. Działalność KSWP jest uznawana również na arenie ogólnopolskiej i regionalnej, o czym świadczą przyznane KSWP następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Certyfikat „RZETELNI dla biznesu” (2013 r.) – statuetka i certyfikat przyznane KSWP za podejmowanie działań i realizację projektów, które przyczyniły się do znacznej poprawy sytuacji gospodarczej regionu świętokrzyskiego
 • XVI Świętokrzyska Nagroda Jakości w kategorii „Organizacje publiczne” (2014 r.)
 • Certyfikat Firma godna zaufania (2015 r.)
 • Nagroda Ministra Gospodarki za szczególne zaangażowane KSWP w rozwój edukacji zawodowej oraz umożliwianie młodzieży zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych (2015 r.)
 • Honorowa Odznaka Ministra Gospodarki za zasługi KSWP dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej (2015 r.)

Aktywność KSWP dostrzegana jest także przez lokalne społeczeństwo – świadczy o tym uzyskanie Certyfikatu Marki Koneckiej (2007 r. – prestiżowe wyróżnienie samorządu powiatowego wskazującego markowe produkty, usługi, wydarzenia i inicjatywy z terenu powiatu koneckiego), Koneckiej Glorietty (2012 r. – wyróżnienie za lata zaangażowania w rozwój miasta i gminy Końskie), tytułu Firmy Primus Inter Pares 2007 – firmy inwestującej w kapitał ludzki czy też Staszowskiej Stambułki (2014 r. – kategoria: Osoba, której działalność menedżerska i społeczna jest zgodna z celami statutowymi Staszowskiej Izby Gospodarczej). 

Do osiągnięć Stowarzyszenia można zaliczyć również uzyskanie wpisu do rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR początkowe i doskonalące) dokonany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, czy też uzyskanie akredytacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie działalności szkoleniowej, informacyjnej, doradczej i finansowej oraz Kuratora Oświaty w Kielcach (działalność szkoleniowa). Do jednych z największych osiągnięć KSWP zaliczamy uruchomienie podczas dwudziestoletniej działalności Stowarzyszenia dziewięciu biur zamiejscowych (5 w województwie świętokrzyskim, 2 w województwie mazowieckim, 2 w województwie łódzkim i 1 w województwie podkarpackim) oraz dynamiczny rozwój akcji pożyczkowej, dzięki której powstały i wciąż powstają podmioty gospodarcze oraz nowe miejsca pracy.