o nas

Wszechstronny rozwój i promocja przedsiębiorczości to główny cel KSWP

Głównym założeniem Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości jest wszechstronny rozwój i promocja przedsiębiorczości. W związku z czym KSWP, jako firma działająca na rzecz wspierania ludzi i organizacji w rozwoju ich kompetencji, potencjału oraz możliwości, swoją pomocą obejmuje zarówno sektor  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i osoby bezrobotne oraz pracujące. Świadcząc usługi szkoleniowe, finansowe, informacyjne oraz doradcze, Stowarzyszenie skupia się na przyjmowaniu punktu widzenia klientów, patrząc na temat zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości stale dąży do skutecznego realizowania celów statutowych w oparciu o poszukiwanie nowych możliwości, rozwiązań i sposobów na doskonalenie firmy. Nadrzędnymi celami i obszarami działania Stowarzyszenia stały się m.in.: wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, pomoc osobom zakładającym działalność gospodarczą w jej uruchomieniu, tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji, działania w kierunku ograniczania bezrobocia, reintegracja zawodowa i społeczna osób potrzebujących wsparcia, popularyzacja wiedzy ekonomicznej i prawnej, a także wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz działanie na rzecz innowacyjności MŚP. Powyższe cele osiągane są m.in. poprzez udzielanie pożyczek zarówno osobom bezrobotnym otwierającym własną firmę, jak i przedsiębiorcom na rozwój działalności gospodarczej, organizowanie kursów i szkoleń, realizację usług doradczych i informacyjnych, działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej tj. wspieranie sportowców, realizacja projektów nastawionych na rozwój dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (doradztwo psychologiczne i logopedyczne), dbanie o rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych, realizację programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, współpracę z organami samorządowymi, organami administracji rządowej, organizacjami i instytucjami lokalnymi oraz placówkami naukowymi.