„Szczególnie cenimy elastyczność terminową, wysoki poziom kompetencji pracowników firmy oraz pełne wsparcie na każdym etapie usługi.
Polecamy KSWP jako solidnego i godnego zaufania Partnera. Współpraca ze Stowarzyszeniem jest zawsze owocna i profesjonalna. KSWP świadczyło dla nas usługę szkoleniową zakresu „Specjalista ds. kadr i płac”. Przeprowadzone szkolenie odbyło się na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, z zaangażowaniem trenerów i dbałością o jakość i skuteczny przekaz, spełniło nasze oczekiwania.”
Metal-Handel Sp.j. Jacek Galas Piotr Galas w Końskich

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zrealizowało na potrzeby naszej spółki tj. Zakładu Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A szkolenie z zakresu „Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG”. Potwierdzamy, iż szkolenie zostało przeprowadzone przez profesjonalną kadrę , której przygotowania i wiedza z zakresu kursu pozwoliła na podniesienia kwalifikacji naszych pracowników. Uczestnicy wysoko ocenili poziom nauczania i metody dydaktyczne kadry szkolącej.”

Dziękujemy Krajowemu Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości za zorganizowanie  dla pracowników następujących szkoleń: „Asertywność w pracy nauczyciela”, „Kurs kadrowo-płacowy dla oświaty”, „Kurs obsługi programu kadrowo-płacowego Płatnik”. Przygotowanie i realizacja usług odbyła się w sposób profesjonalny oraz dostosowany do specyfiki naszej placówki tym samym spełniając nasze cele i oczekiwania. KSWP to instytucja rzetelna dbająca o potrzeby klienta.”
Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie

Zaświadczamy,  iż Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości na nasze zlecenie było wykonawcą kursu „Płace od podstaw oraz obsługa programów Płatnik i Grafikant”.
Kurs został zrealizowany z należytą starannością , zgodnie z zawartą umową.”
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

„Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości przygotowało i przeprowadziło dla nas zajęcia dydaktyczne na szkoleniu ECDL Advanced. Usługę wykonano starannie zapewniając wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz na bieżąco dostosowując tempo i sposób zajęć na potrzeby słuchaczy. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy KSWP jako solidnego partnera godnego zaufania.”
Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kielcach

„Dziękujemy Krajowemu Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości za zorganizowanie usług szkoleniowych. Szkolenia zostały ocenione przez uczestników bardzo pozytywnie, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Wykładowcy posiadali wiedzę z zakresu omawianych tematów oraz umiejętność jej przekazania”.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie

 „Od roku 2022 współpracujemy z KSWP w zakresie poszukiwania i pozyskiwania środków m.in. na wsparcie pracowników oraz pracodawców w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. Patrząc
z perspektywy rocznej współpracy możemy potwierdzić trafność wyboru. Zespół KSWP wyróżnia się wysokimi kwalifikacjami, rzetelnością i terminowością realizacji zadań. Rekomendujemy KSWP jako rzetelnego partnera dla firm potrzebujących fachowej obsługi w zakresie usług doradczych
i szkoleniowych.”

Prezes Zarządu EDC Expert Direct Communication Sp.z o.o – Wojciech Papierak

„Dziękujemy Krajowemu Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości za efektywną realizację usługi doradczej – innowacyjnej. Przeprowadzona usługa obejmowała analizę dotychczas zachodzących procesów biznesowych, ich optymalizację oraz wdrożenie nowego systemu zarządzania w firmie. Mając na uwadze wysoki poziom profesjonalizmu w procesie obsługi klienta i realizacji powierzonej usługi rekomendujemy KSWP jako rzetelnego wykonawcę i godnego partnera biznesowego.”
Prezes Zarządu Katanga Grzegorz Kwapisiewicz Spółka z o.o – Grzegorz Kwapisiewicz

„Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zrealizowało specjalistyczne doradztwo
w formie stacjonarnej i zdalnej zgodnie z umową  dofinansowaną w ramach projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Przeprowadzona usługa dotyczyła dostosowania kształcenia specjalnego do wymogów rynku pracy oraz zmiany wizerunku absolwentów szkół zawodowych na specjalistów zawodowych” Rekomendujemy KSWP jako profesjonalnego wykonawcę, który rzetelnie podchodzi do realizacji usług i obsługi klienta.”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

„W imieniu naszej firmy Hurtowni Nabiałowej „Serek Bis” dziękujemy za profesjonalne wsparcie doradcze  oraz efektywną współpracę  w zakresie pozyskiwania dotacji rozwojowej. Tym samym rekomendujemy KSWP jako godnego zaufania wykonawcę usług na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw.”

„Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach  oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr. 1 w Kielcach składają wyrazy wdzięczności za inicjatywę na rzecz naszych placówek oświatowych polegająca na opracowaniu wniosku o dofinansowanie  oraz realizację projektu unijnego „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”. Wyrażamy uznanie za włożoną pracę i zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia, dzięki któremu uczniowie naszych szkół mogli nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje, placówki zostały wyposażone w nowoczesne pracownie i sale egzaminacyjne, a także profesjonalny sprzęt i narzędzia do nauki zawodu. Z ogromną przyjemnością i pełnym zaufaniem możemy polecić KSWP tym, którzy poszukują możliwości rozwoju w obszarze kształcenia zawodowego.”