prezes zarządu

mgr inż. Marek Mika

Wiceprezes Zarządu

mgr Beata Napierała

Członek Zarządu

mgr Zbigniew Stańczyk

Członek Zarządu

Tadeusz Trojanowski

Członek Zarządu

mgr Mirosław Guldziński