Usługa informacyjna

Informacje ogólne

Usługi informacyjne

Usługi informacyjne obejmują zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Klienci mogą także uzyskać informacje dotyczące możliwości skorzystania z usług szkoleniowych, doradczych i finansowych oferowanych przez KSWP oraz informacje w zakresie pozyskiwania dofinansowania ze środków unijnych bądź innych funduszy. Klienci uzyskają również informację na temat możliwości wynajęcia sal do indywidualnych spotkań, szkoleniowych, konferencyjnych, komputerowych w KSWP.

Zakres świadczonych usług informacyjnych obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • prowadzenie działalności gospodarczej,
  • pozyskiwanie dotacji  na założenie i rozwój działalności gospodarczej,
  • informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z odpłatnych i bezpłatnych szkoleń,
  • informacja dotycząca możliwości, warunków i wymaganych zabezpieczeń w zakresie finansowania działalności z funduszy pożyczkowych,
  • informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług doradczych określonych w ofercie KSWP,
  • informacji dotyczących możliwości wynajęcia sal w KSWP.

Odbiorcy usług:

Oferta usług informacyjnych skierowana jest głownie do:

  • przedstawicieli Start-upów, mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw,
  • placówek oświaty, Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), organizacji pozarządowych (NGO),
  • bezrobotnych i osób nieaktywnych zawodowo, pracujących, seniorów, osób z niepełnosprawnością,uczniów, rolników.
  • innych zainteresowanych (np. fundacji, klubów seniora, klubów sportowych).

Usługi informacyjne świadczone są w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, przy ul. Staszica 2A oraz we wszystkich biurach KSWP w godzinach pracy (8.00-16.00).

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej nowej usługi