Każdy rok działalności Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości wiąże się z kolejnymi osiągnięciami, dzięki którym obecne KSWP to nie tylko instytucja „non profit”, lecz organizacja koncentrująca się na rosnących wciąż potrzebach klientów, umożliwiająca innym realizację założonych koncepcji. Sukcesy te, to nie tylko nagrody i wyróżnienia, lecz przede wszystkim stałe umacnianie wiarygodności firmy w oczach klientów. Podstawę osiągnięć Stowarzyszenia stanowi zatem propagowanie zasad etyki, uczciwości, rzetelności i terminowości w kontaktach z nabywcami usług oraz partnerami biznesowymi.

Miarą sukcesu, który jest najlepszym dowodem postrzegania firmy, jako partnera dla najbardziej wymagających, jest oferowanie przez Stowarzyszenie wysokiej jakości usług. Gwarancję osiągania wspomnianej jakości, stanowi zaangażowanie kadry pracowniczej w wykonywaną pracę oraz wdrożony w KSWP System Zarządzania Jakością (certyfikat nr Q&R_782) według normy PN-EN ISO 9001:2015

Ponieważ budowanie wiarygodności firmy jest szczególnym przedmiotem naszej troski, jako niewątpliwy sukces uznajemy również uzyskanie EuroCertyfikatów w kategoriach „Certyfikat wiarygodności firmy” (2008) oraz „Certyfikat Zarządzania Firmą/Instytucją” (2011 r.). Jest to europejskie wyróżnienie przyznawane podmiotom gospodarczym odznaczającym się na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem, a także doskonałą polityką rozwoju oraz spełnieniem surowych norm jakościowych. Działalność KSWP jest uznawana również na arenie ogólnopolskiej i regionalnej, o czym świadczą przyznane KSWP następujące nagrody i wyróżnienia:

  • Certyfikat „RZETELNI dla biznesu” (2013 r.) – statuetka i certyfikat przyznane KSWP za podejmowanie działań i realizację projektów, które przyczyniły się do znacznej poprawy sytuacji gospodarczej regionu świętokrzyskiego
  • XVI Świętokrzyska Nagroda Jakości w kategorii „Organizacje publiczne” (2014 r.)
  • Certyfikat Firma godna zaufania (2015 r.)
  • Nagroda Ministra Gospodarki za szczególne zaangażowane KSWP w rozwój edukacji zawodowej oraz umożliwianie młodzieży zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych (2015 r.)
  • Honorowa Odznaka Ministra Gospodarki za zasługi KSWP dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej (2015 r.)

Aktywność KSWP dostrzegana jest także przez lokalne społeczeństwo – świadczy o tym uzyskanie Certyfikatu Marki Koneckiej (2007 r. – prestiżowe wyróżnienie samorządu powiatowego wskazującego markowe produkty, usługi, wydarzenia i inicjatywy z terenu powiatu koneckiego), Koneckiej Glorietty (2012 r. – wyróżnienie za lata zaangażowania w rozwój miasta i gminy Końskie), tytułu Firmy Primus Inter Pares 2007 – firmy inwestującej w kapitał ludzki czy też Staszowskiej Stambułki (2014 r. – kategoria: Osoba, której działalność menedżerska i społeczna jest zgodna z celami statutowymi Staszowskiej Izby Gospodarczej). 

Do osiągnięć Stowarzyszenia można zaliczyć również uzyskanie wpisu do rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR początkowe i doskonalące) dokonany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, czy też uzyskanie akredytacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie działalności szkoleniowej, informacyjnej, doradczej i finansowej oraz Kuratora Oświaty w Kielcach (działalność szkoleniowa). Do jednych z największych osiągnięć KSWP zaliczamy uruchomienie podczas dwudziestoletniej działalności Stowarzyszenia biur zamiejscowych w czterech województwach (w województwie świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim i podkarpackim) oraz dynamiczny rozwój akcji pożyczkowej, dzięki której powstały i wciąż powstają podmioty gospodarcze oraz nowe miejsca pracy.