Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nasze formy wsparcia

Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa (PIO)

„Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”


Podstawowe parametry

1. Wartość PIO co do zasady nie powinna przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł, przy założeniu, że większość udzielonych Jednostkowych PIO wchodzących w skład budowanego Portfela wyniesie do 500 000,00 zł. Kwota pożyczki jest uzależniona od analizy wniosku pożyczkowego oraz dostępności środków w ramach PIO.

2. Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać wyłącznie jedną jednostkową PIO.

3. Wkład własny nie jest wymagany.

4. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej PIO nie może być dłuższy niż:

  • 36 miesiące dla Jednostkowych PIO udzielonych z przeważającym przeznaczeniem na pokrycie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego
  • 120 miesięcy dla pozostałych PIO.

5. Maksymalna karencja w spłacie kapitału Jednostkowej PIO wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia,

6. Wydatkowanie środków PIO musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty przedmiotowej Jednostkowej PIO.

Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji)

W ramach Jednostkowej PIO finansowane są inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału:

a. zalążkowego i kapitału na rozruch,

b. na rozszerzenie działalności,

c. na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,

d. na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.

Prowizje i opłaty

KSWP nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce