Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Aktywność to Twoja szansa

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Aktywność to Twoja szansa” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa aktywności zawodowej 108 osób, w wieku od 15 do 29 roku życia (65 kobiet i 43 mężczyzn) zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET w tym, wyłącznie osób biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w UP poprzez udział w/w osób w indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej (tj. w poradnictwie indywidualnym i grupowym, szkoleniu oraz stażu).

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne (65 kobiet i 43 mężczyzn), które na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyły 29 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET, wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym osoby długotrwale bezrobotne.

Dostępne formy wsparcia

I. PORADNICTWO INDYWIDUALNE – IDENTYFIKACJA POTRZEB I IPD

II. PORADNICTWO ZAWODOWE, W TYM:

  1. INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE – 3 godz./osobę
  2. GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE – 21 godz. x 9 grup

III. SZKOLENIA:

- „Magazynier - Operator wózków jezdniowych + uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego”

– 75 godz. (60 godz. teorii + 15 godz. praktycznej nauki jazdy) x 3 edycje;

- „Kelner z elementami baristy, obsługą kasy fiskalnej + certyfikat ECDL BASE”

- 114 godz. (40 godz. teorii + 74 godz. praktyki) x 3 edycje;

- „Przedstawiciel handlowy + certyfikat ECDL BACE”

- 100 godz. (50 godz. teorii + 50 godz. praktyki) x 3 edycje.

IV. STAŻE – 6 miesięczne staże zawodowe dla każdego uczestnika projektu.

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy + przekąski oraz obiad na zajęciach grupowych i szkoleniach,
- ubezpieczenie NNW podczas szkoleń,
- stypendium szkoleniowe i stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji poradnictwa/ doradztwa/szkolenia.

Wartość projektu: 1 551 403,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 473 667,29 zł

 

Szczegółowych informacji udzielają:

KSWP Końskie - Barbara Kulbicka; b_kulbicka@kswp.org.pl; tel.: 41 260 46 41     

KSWP Kielce - Mariola Nowak; m_nowak@kswp.org.pl; tel.: 41 343 17 80    

KSWP Starachowice - Aneta Tomczyk; a_tomczyk@kswp.org.pl; tel. 41 275 35 45

                                                                       

                                           

                                                         


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Dotacje na badania lub infrastrukturę badawczo-rozwojową...

16.07.2018

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego mogą uzyskać dofinansowanie dla projektów związanych z działalnością badawczo-rozwojową (B+R). Przedsięwzięcia finansowane są...

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce