Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i możliwości kształcenia zawodowego w szkołach: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie, Zespół Szkół w Staszowie oraz Zespół Szkół w Połańcu, w okresie od 01.08.2018-30.09.2019, ukierunkowanego na poprawę zdolności do przyszłego zatrudnienia 100 uczniów (20K+80M) poprzez realizację kursów/warsztatów kończących się uzyskaniem kompetencji, staży zawodowych we współpracy z pracodawcami oraz doposażenie szkół profesjonalnym sprzętem i materiałami dydaktycznymi tj.: pracowni wykorzystywanych przy kształceniu na kierunkach technik logistyk i technik informatyk i 2 pracowni systemów energetyki odnawialnej

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 100 uczniów szkół/placówek kształcenia zawodowego (20K+80M) w wieku 16-19 lat (w przypadku os. niepełnoletnich osoby, których opiekunowie wyrażą pisemną zgodę na udział w projekcie) z wykształceniem gimnazjalnym uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego tj.: w ZSP w Stąporkowie – 20 os. (8K i 12M); ZS w Staszowie – 40 os. (5K i 35M) oraz ZS w Połańcu 40 os. ( 7K i 33M)

Dostępne formy wsparcia

I. DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W NOWOCZESNY SPRZĘT

II. ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW, W TYM:

1. ZAJĘCIA DODATKOWE:

- z matematyki – 20 godzin x 10 grup x 10 osób.;

- z języka angielskiego – 20 godzin x 10 grup x 10 osób;

2. SZKOLENIA:

1. „Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów” - 10 os x 1 gr x 20 godz. (ZSP w Stąporkowie) 

3. „Grafika komputerowa i projektowanie witryn www” - 10 os tj. 1 gr x 20 godz. (ZSP w Stąporkowie)

3. „Montaż, konserwacja i podłączania instalacji fotowoltaicznych” 40 os (4 gr. po10 os. x 25 godz.)

4. „Monter pomp cieplnych” 40 os (4 gr. po10 os. x 25 godz.)

III. Staże – miesięczne staże zawodowe dla każdego uczestnika projektu.

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- poczęstunek na zajęciach,
- stypendium stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji szkolenia/zajęć/stażu.

Wartość projektu: 804 025,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 683 421,25 zł

Planowane efekty projektu:

- Doposażenie 3 szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego;

- Udzielenie wsparcia szkoleniowego (udział w kursach, warsztatach, zajęciach zwiększających szanse na rynku pracy) 100 uczniom (20 kobiet i 80 mężczyzn);

- Udzielenie wsparcia stażowego 100 uczniom (20 kobiet i 80 mężczyzn).

Szczegółowych informacji udzielają:

Małgorzata Ciaś – (41) 260-46-42 lub (41) 375-14-55

Ilona Ostafijczyk - (41) 375-14-55


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce