Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Pożyczka Płynnościowa dla MŚP woj. świętokrzyskie

dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Pożyczki Płynnościowej województwa świętokrzyskiego, informujemy, że nabór zostaje wstrzymany.

Jednocześnie informujemy, że Pożyczka Płynnościowa jest udzielana przez KSWP w ramach Konsorcjum i jest jeszcze dostępna u innych Pośredników Finansowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Poniżej nazwy instytucji wchodzących w skład Konsorcjum:

- Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o. o. (FPWŚ) z siedzibą w Kielcach,

- Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (OPiWPR) z siedzibą w Sandomierzu,

- Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (FRRP) z siedzibą w Pierzchnicy,

- Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowicach.

 

Informacje o aktualnie dostępnej pomocy związanej z Tarczą Antykryzysową dla MŚP są zamieszczone, również na stronach internetowych BGK.

 

KSWP informuje, że pożyczka z programu Tarczy Antykryzysowej Pożyczka Płynnościowa POIR, jest udzielana bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Informuje też, że poza niżej wymienionymi w programie, uznanymi partnerami – Instytucjami Otoczenia Biznesu, nie współpracuje i nie ma powiązań z firmami bądź osobami pośredniczącymi, które oferują MŚP pomoc przy ubieganiu się o wsparcie, żądając od nich wysokich opłat.

 

W dniu 29 czerwca 2020 r. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Konsorcjum Umowę Operacyjną - Instrumentem Finansowym Pożyczka Płynnościowa.

Na podstawie zawartej umowy, z Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa, udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

2) zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,

3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

4) zakup towarów handlowych, półproduktów itp.,

5) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień 01.02.2020 r.

 Podstawowe parametry Jednostkowych Pożyczek 

  1. Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi do 3 000 000,00 zł.
  2. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki.
  3. Maksymalna karencja w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych Jednostkowej Pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.
  4. Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

 

KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KOŃSKIE: ul. Stanisława Staszica 2A, tel. 41 375 14 55

KIELCE: Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, piętro III , tel. 41 345 39 08

SKARŻYSKO-KAMIENNA: ul. 1-go Maja 49, tel. 41 251 24 32

STARACHOWICE: ul. Radomska 29, pokój 319 (III piętro), tel. 41 275 35 45

 

Załączniki:

Regulamin Pożyczka Płynnościowa COVID19

Wniosek Pozyczka Płynnościowa COVID19

Arkusz pełna ksiegowosć pożyczka płynnościowa COVID19

Arkusz uproszczona ksiegowosć pożyczka płynnościowa COVID19

Upoważnienie do BIG Dane Firma pożyczka płynnościowa Uczestnik Konsorcjum COVID19

Upoważnienie do BIG Dane Konsumenta pożyczka płynnościowa Uczestnik Konsorcjum COVID19

Deklaracja pochodzenia używanego środka trwałego pożyczka płynnościowa COVID19

Formularz Covid - Fundusz pożyczka płynnościowa COVID19

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis rozporzadzenie KE nr 1407 pożyczka plynnościoawa COVID19

Karta produktu pożyczka płynnościowa COVID19

Kwestionariusz majatkowy pozyczka płynnościowa COVID19

Oświadczenie MŚP pozyczka płynnościowa COVID19

Oświadczenie 1 UDWŚ pożyczka płynnościowa COVID19

Oświadczenie 2 UDWŚ pożyczka płynnościowa COVID19

Oświadczenie transport drogowy PKD 4941

Wykaz dokumentów pożyczka płynnościowa COVID19

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce